Covid-19 Tiêm chủng vắc xin Corona lần thứ 3 "sau 6 tháng" , tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn. Giới hạn cho người sử dụng cơ sở tế khi xảy ra lây nhiễm tập thể.

Covid-19 Tiêm chủng vắc xin Corona lần thứ 3 "sau 6 tháng" , tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn. Giới hạn cho người sử dụng cơ sở tế khi xảy ra lây nhiễm tập thể.

Nguồn tin cho biết chính phủ Nhật Bản đã đưa ra một tiêu chí để hạn chế nghiêm ngặt các trường hợp trong đó khoảng cách giữa lần tiêm chủng thứ hai và thứ ba của vắc xin Corona mới có thể được rút ngắn đặc biệt xuống còn 6 tháng . Giới hạn là người sử dụng và nhân viên của các cơ sở y tế dành cho người cao tuổi nơi đã xảy ra các ổ dịch ( lây nhiễm tập thể ). Thông tin chính thức sẽ được công bố vào ngày 26.

asd.jpg


Theo các tiêu chí đánh giá, có thể được rút ngắn thời gian xuống còn 6 tháng với các trường hợp :
<1> người sử dụng và nhân viên của các cơ sở y tế dành cho người cao tuổi tại nơi xảy ra các ổ dịch .
<2> Nếu ổ dịch xảy ra tại nhiều cơ sở y tế trong phạm vi quyền hạn của cùng một trung tâm y tế, thì tiêm chủng lần thứ ba sẽ được giới hạn cho người sử dụng và nhân viên của các cơ sở y tế trong phạm vi quyền hạn đó.

Chính phủ đang yêu cầu chính quyền thành phố lập kế hoạch tiêm chủng chi tiết và tham khảo ý kiến của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã thông báo vào ngày 15 tháng này rằng vắc xin cho lần tiêm chủng thứ ba có sẵn cho những người từ 18 tuổi trở lên, những người đã qua 8 tháng trở lên kể từ lần tiêm chủng thứ hai, nhưng đặc biệt có thể rút ngắn thời gian xuống còn 6 tháng. Đáp lại, Hiệp hội Thống đốc Quốc gia và các chính quyền địa phương cho biết “Chúng ta nên làm rõ tiêu chuẩn có thể rút ngắn xuống còn 6 tháng”.

Chính phủ sẽ sớm công bố kế hoạch phân phối khoảng 52 triệu vắc xin từ tháng 4 đến tháng 6 năm sau cho lần tiêm chủng thứ ba. Tổng cộng khoảng 94 triệu liều vắc xin sẽ được chuẩn bị, bao gồm cả thời gian đã được công bố là vào cuối tháng Ba.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top