Tìm người hợp tác tại TP Hồ Chí Minh

Tìm người hợp tác tại TP Hồ Chí Minh

Một công ty Nhật cần tìm người hợp tác(cá nhân hay công ty đều được) tại TP Hồ Chí Minh với nội dung tóm tắt như sau:


Nội dung công việc:


Giúp phía Nhật công việc liên quan đến thủy hải sản(cá, tôm).Chủ yếu mỗi tháng giám đốc phía Nhật sẽ qua Việt Nam khỏang 5-10 ngày và sẽ đi cùng giám đốc trong thời gian này.


Chuyên ngành mong muốn: Nông nghiệp thực phẩm.

Tiếng: Tiếng Nhật (bắt buộc) &tiếng Anh (nếu biết càng tốt).

Lương/ chi phí: Từ 50000 Yên -10 0000 Yên(sẽ thương lượng).


(Nôi dung bằng tiếng Nhật trong file đính kèm)

By QUYEN TRAN (kamikaze)
 

Đính kèm

  • timnguoi.zip
    11 KB · Lượt xem: 450

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top