Covid-19 Tình hình Corona ngày 8 tháng 3 : Xác nhận 11.722 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm 2.100 ca so với tuần trước.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 8 tháng 3 : Xác nhận 11.722 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm 2.100 ca so với tuần trước.

ダウンロード - 2022-12-06T172725.466.jpg


Tại Nhật Bản, 11.722 trường hợp Corona mới đã được xác nhận vào ngày 8. Số ca nhiễm mới giảm khoảng 2.100 ca so với một tuần trước. Có 63 ca tử vong mới. Tổng cộng có 128 trường hợp bệnh nặng, tăng 4 người so với ngày trước đó.

Số ca nhiễm mới theo tỉnh là 926 ca ở Tokyo, 641 ca ở Osaka, 580 ca ở Aichi và 536 ca ở Fukuoka.

Số ca nhiễm mới ở Tokyo giảm khoảng 100 ca so với cùng ngày tuần trước. Theo tiêu chuẩn của chính quyền thành phố, số bệnh nhân bệnh nặng là 8 người, bằng với ngày trước đó.

Việc đeo khẩu trang thuộc về quyết định cá nhân

Tòa án tối cao đã thông báo vào ngày 8 rằng từ ngày 13 trở đi, các cá nhân sẽ được toàn quyền quyết định về việc đeo khẩu trang như một biện pháp đối phó với virus Corona mới. Các tòa án trên toàn quốc cũng được thông báo để hành động dựa trên các chính sách tương tự của chính phủ.

Theo Tòa án Tối cao, những người rõ ràng không khỏe có thể được yêu cầu đặc biệt hợp tác trong việc đeo khẩu trang, nhưng cá nhân đó có quyền quyết định có tuân thủ hay không. Các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm khác như thông gió và rửa tay sẽ tiếp tục.

( Nguồn tiếng Nhật : JIJI 1 , JIJI 2 )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top