tình hình corona

 1. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 23 tháng 5 : Xác nhận 18.510 ca nhiễm Corona mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản vào ngày 23 , 18.510 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc. Ghi nhận 31 trường hợp tử vong. Số người bệnh nặng tăng 4 người so với ngày hôm trước lên 96 người. Tại Tokyo, 2025 ca nhiễm bệnh mới đã được xác nhận. Số lượng người giảm 352 người so với cùng ngày của tuần...
 2. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 22 tháng 5 : Xác nhận 31.457 ca nhiễm trên toàn quốc, số ca nhiễm trung bình của Tokyo giảm 10%.

  Vào ngày 22, 31.457 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc tại Nhật Bản . Số người tử vong là 18 người và số người bệnh nặng là 92 người, giảm 9 người so với ngày hôm trước. Tại Tokyo, 3317 ca nhiễm mới đã được xác nhận. Số ca nhiễm giảm 31 người so với cùng ngày của tuần trước...
 3. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 19 tháng 5 : Xác nhận 39.642 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản, 39.642 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 19. Số ca nhiễm mới mỗi giảm khoảng 2000 người so với cùng ngày tuần trước. 36 trường hợp tử vong được công bố trong ngày 19 . Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản , số người bệnh nặng trên toàn quốc là 110 người, giảm 15...
 4. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 18 tháng 5 : Xác nhận 42.161 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản, 42.161 ca nhiễm Corona mới trên toàn quốc đã được xác nhận vào ngày 18, giảm 3794 người so với cùng ngày của tuần trước ( ngày 11 ). Có 125 trường hợp bệnh nặng và 50 người tử vong. Số ca nhiễm mới ở Tokyo là 4.355 người, ít hơn 409 người so với tuần trước. Tỉnh Osaka có 3.497...
 5. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 17 tháng 5 : Xác nhận 36.903 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  36,903 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc tại Nhật Bản vào ngày 17. Số ca nhiễm giảm khoảng 5.200 người so với thứ Ba tuần trước, giảm xuống dưới cùng ngày của tuần trước trong 3 ngày liên tiếp. Số người tử vong là 39 người và số người bệnh nặng là 127 người, giảm 7 người so với...
 6. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 16 tháng 5 : Xác nhận 21.784 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản, 21.784 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận trong ngày 16. Số ca nhiễm mới đã giảm 6719 người so với thứ Hai tuần trước. Số ca bệnh nặng trên toàn quốc là 134 người, giảm 5 người so với ngày hôm trước và xác nhận 26 trường hợp tử vong trong ngày 16. Số ca nhiễm mới ở Tokyo...
 7. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 15 tháng 5 : Xác nhận 35,008 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản, 35.008 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 15. Số ca nhiễm mới mỗi ngày giảm khoảng 7.500 người so với chủ nhật trước đó. 25 trường hợp tử vong mới đã được xác nhận trên toàn quốc. Số người bệnh nặng là 139 người, giảm 14 người so với ngày hôm trước. Số người...
 8. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 12 tháng 5 : Xác nhận 41.741 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản, 41.741 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 12. Số ca nhiễm mới mỗi ngày tăng gần gấp đôi so với ngày thứ 5 tuần trước ( 27.778 người ) trong tuần lễ vàng , và vượt quá cùng ngày tuần trước đó trong 6 ngày liên tiếp. Số người bệnh nặng trên toàn quốc giảm 4 người...
 9. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 11 tháng 5 : Xác nhận 45.955 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản, 45.955 ca nhiễm Corona mới được xác nhận vào ngày 11. Số ca nhiễm mới tăng khoảng 19.000 người so với hôm thứ Tư tuần trước. Số người bệnh nặng trên toàn quốc tăng 5 người so với ngày hôm trước lên 163 người và số người tử vong là 41 người. Có 2702 ca nhiễm được công bố ở tỉnh...
 10. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 10 tháng 5 : Xác nhận 42.160 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản, 42.160 trường hợp nhiễm virus Corona mới đã được xác nhận vào ngày 10. Số ca nhiễm mới đã tăng khoảng 11.000 người so với hôm thứ Ba tuần trước. Số người bệnh nặng trên toàn quốc giảm 5 người so với ngày hôm trước xuống còn 158 người và số người tử vong là 51 người. 4451 người đã...
 11. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 9 tháng 5 : Xác nhận 28.510 ca nhiễm mới ở Nhật Bản

  Tại Nhật Bản, 28.510 trường hợp nhiễm Corona mới được xác nhận vào ngày 9 vừa qua. Số ca nhiễm mới tăng khoảng 9.160 người so với ngày thứ Hai tuần trước. Số người bệnh nặng trên toàn quốc tăng 4 người so với ngày hôm trước lên 163 người và số người tử vong là 33 người. Tại Tokyo, 3011 ca nhiễm...
 12. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 8 tháng 5 : Xác nhận 42.538 ca nhiễm mới , tiếp tục có xu hướng gia tăng trên toàn quốc.

  Về tình hình Corona mới tại Nhật Bản, hơn 40.000 ca nhiễm mới đã được công bố vào ngày 8 và có xu hướng gia tăng trên toàn quốc. Trong đó , tỉnh Kagawa có số ca nhiễm cao nhất từ trước đến nay, ghi nhận 510 ca nhiễm. Chính quyền Thủ đô Tokyo đã công bố có 4711 ca nhiễm mới vào ngày 8. Con số đã...
 13. yuki1485

  Xã hội Tình hình Corona ngày 5 tháng 5 : Xác nhận 20.779 ca nhiễm mới trên toàn quốc , giảm một nửa so với tuần trước.

  Vào ngày 5, 20.779 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc. Số ca nhiễm đã giảm một nửa so với thứ Năm tuần trước. Có 18 trường hợp tử vong và 166 ca bệnh nặng. Số ca nhiễm ở Tokyo trong ngày 5 là 2320 người, ít hơn khoảng 3.000 người so với thứ Năm tuần trước. 1 ca nhiễm bệnh được...
 14. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 27 tháng 4 : Xác nhận 46.267 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản, 46.267 ca nhiễm Corona mới được xác nhận vào ngày 27 . Số ca nhiễm mới trong ngày giảm khoảng 1.600 người so với thứ 4 tuần trước. Tổng cộng 60 người tử vong, trong đó có 16 người ở tỉnh Osaka. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản , số người bệnh nặng trên toàn quốc là 183...
 15. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 26 tháng 4 : Xác nhận 40.500 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản vào ngày 26, 40.500 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, số người bệnh nặng trên toàn quốc là 200 người, tăng 9 người so với ngày hôm trước. Tổng cộng có 65 trường hợp tử vong , trong đó có 12 người ở tỉnh Osaka. Ở cả hai tỉnh Oita và...
 16. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 25 tháng 4 : Xác nhận 24.839 ca nhiễm mới trên toàn quốc, tăng hơn 600 người so với tuần trước.

  Vào ngày 25, 24.839 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc. Số ca nhiễm tăng 600 người so với thứ Hai tuần trước. Số người bệnh nặng giảm 4 người so với ngày hôm trước xuống còn 191 người và giảm xuống dưới mức 200 người trong 2 ngày liên tiếp. 39 trường hợp tử vong được công bố...
 17. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 24 tháng 4 : Xác nhận 38.579 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Tokyo, 4936 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận. Số người mới nhiễm ở Tokyo là 4936 người, và trung bình trong 7 ngày qua là 5467,1 người , bằng 81,3% của tuần trước, giảm xuống dưới 100% trong 10 ngày liên tiếp. Mặt khác, không có trường hợp tử vong nào được xác nhận, và có 14...
 18. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 21 tháng 4 : Xác nhận 47.131 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản, 47.131 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 21. Số ca nhiễm mới đã giảm khoảng 8100 người so với ngày thứ Năm tuần trước. Số người tử vong là 51 người và số người bệnh nặng là 202 người, giảm 12 người so với ngày hôm trước. Tại Tokyo, 6713 ca nhiễm mới đã được công bố ...
 19. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 19 tháng 4 : Xác nhận 40.893 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Vào ngày 19, 40.893 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc. Số ca nhiễm mới được xác nhận ở Tokyo là 5.583 ca, giảm 1.339 ca so với thứ Ba tuần trước, thấp hơn cùng ngày của tuần trước trong 8 ngày liên tiếp. Đây là lần đầu tiên trong khoảng một tháng kể từ ngày 22 tháng 3, số...
 20. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 18 tháng 4 : Xác nhận 24.258 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Vào ngày 18, 24.258 ca nhiễm Corona mới ở Nhật Bản đã được xác nhận trên toàn quốc và khu kiểm dịch tại sân bay. Số người tử vong là 27 người và số người bệnh nặng là 222 người, tăng 3 người so với ngày hôm trước. Tại Tokyo, chính quyền xác nhận 3479 ca nhiễm mới . Số ca nhiễm đã giảm 1083...
Top