Tòan văn bài phát biểu của nhà văn Murakami tại lễ nhận giải thưởng (Ở Barcelona)

Tòan văn bài phát biểu của nhà văn Murakami tại lễ nhận giải thưởng (Ở Barcelona)

Đây là tòan văn bài phát biểu của nhà văn nổi tiếng Murakami. Và theo tin tức thì ông phê phán và kêu gọi Nhật Bản lọai bỏ các nhà máy điện nguyên tử. Ai quan tâm thì đọc xem có gi hay không nhé.

Cũng có thể đọc trực tuyến tại đây

Nhưng để đề phòng bài bị xóa thì xin attach vào diễn đàn cho chắc ăn
 

Đính kèm

  • murakami.zip
    43.8 KB · Lượt xem: 817

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top