Việc làm Tokyo : Tỷ lệ làm việc từ xa của các công ty giảm xuống dưới 50%, lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2020.

Việc làm Tokyo : Tỷ lệ làm việc từ xa của các công ty giảm xuống dưới 50%, lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2020.

ダウンロード - 2023-05-17T153814.271.jpg


Một cuộc khảo sát của chính quyền thành phố Tokyo cho thấy tỷ lệ triển khai làm việc từ xa của các công ty ở Tokyo vào tháng 4 lần đầu tiên giảm xuống dưới 50% kể từ tháng 4 năm 2020. Từ ngày 8 tháng 5, tình trạng pháp lý của Corona đã được chuyển sang "loại 5", giống như bệnh cúm theo mùa, và khi bước vào thời kỳ hậu Corona, có một phong trào đáng chú ý giữa các công ty là quay lại thời gian có mặt tại văn phòng như truyền thống.

Trong cuộc khảo sát, Phòng Môi trường Lao động của Chính quyền Thủ đô Tokyo đã phỏng vấn khoảng 1.000 công ty ở Tokyo về tình trạng làm việc từ xa qua điện thoại hàng tháng kể từ tháng 3 năm 2020. Vào tháng 4 cùng năm, khi tình trạng khẩn cấp đầu tiên được ban bố, việc triển khai làm việc từ xa tỷ lệ đã tăng từ 24,0% trong tháng trước lên 62,7% và duy trì trên 50% kể từ đó.

428 công ty đã phản hồi vào tháng 4 năm 2023. Tỷ lệ thực hiện là 46,7%, lần đầu tiên giảm xuống dưới 50% kể từ tháng 4 năm 2020.

Tỷ lệ triển khai làm việc từ xa theo quy mô nhân viên là 64,6% đối với các công ty có 300 nhân viên trở lên, 57,0% đối với 100-299 nhân viên và 37,9% đối với 30-99 nhân viên.

Nhìn vào số lần làm việc từ xa được thực hiện bởi các công ty áp dụng , 41,5% trong số họ làm việc từ xa ba ngày trở lên trong một tuần.

Ngay cả trong thời kỳ hậu Corona, chính quyền thành phố muốn thiết lập một phong cách làm việc linh hoạt, không bị ràng buộc bởi thời gian hay không gian, theo người phụ trách khảo sát cho biết . Ngoài ra, chính quyền đã đặt mục tiêu "80% tỷ lệ giới thiệu làm việc từ xa cho các công ty ở Tokyo vào năm 2030."

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top