Việc làm Top 10 công việc phát triển nhanh nhất vào năm 2027. Chuyên gia AI / học máy xếp hạng 1.

Việc làm Top 10 công việc phát triển nhanh nhất vào năm 2027. Chuyên gia AI / học máy xếp hạng 1.

Phiên bản năm 2023 của báo cáo “Tương lai của việc làm” do Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố đã được phát hành. Báo cáo dựa trên một cuộc khảo sát nhân sự và giám đốc điều hành từ các công ty lớn nhất thế giới.

ダウンロード - 2023-05-26T153202.380.jpg


Theo báo cáo, các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo và học máy là những công việc hàng đầu dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh chóng từ năm 2023 đến năm 2027.

Báo cáo nêu rõ: “Công nghệ, số hóa và tính bền vững đang thúc đẩy các công việc phát triển nhanh nhất so với quy mô công việc hiện tại.

Theo ấn bản năm 2023 của báo cáo “Tương lai việc làm” do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố, “Chuyên gia AI và học máy” được dự đoán là loại công việc phát triển nhanh nhất từ năm 2023 đến năm 2027.

Báo cáo dựa trên cuộc khảo sát các nhà quản lý nhân sự và giám đốc điều hành tại 803 công ty lớn nhất thế giới. Báo cáo nêu rõ: “Công nghệ, số hóa và tính bền vững đang thúc đẩy các công việc phát triển nhanh nhất so với quy mô công việc hiện tại.

Xếp hạng cho công việc đang phát triển nhanh này được theo sau bởi Chuyên gia phát triển bền vững ở vị trí thứ hai và Nhà phân tích Tình báo Kinh doanh ở vị trí thứ ba. Nhiều công việc trong số này đã đứng đầu bảng xếp hạng trong nhiều năm, cho thấy thị trường việc làm đang "được cấu hình lại về mặt cấu trúc" dựa trên "việc áp dụng công nghệ và tự động hóa".

Báo cáo nêu rõ: “Xu hướng vĩ mô toàn cầu và tình trạng hỗn loạn đã tạo ra một môi trường phức tạp chưa từng có cho các nhà hoạch định chính sách, người sử dụng lao động và người lao động, trong khi sự không chắc chắn và biến động vẫn ở mức cao. Do đó, vào đầu năm 2023, mặc dù có những dự đoán bi quan về quá trình chuyển đổi xanh và tác động việc làm của AI sáng tạo, chúng tôi tin rằng những lĩnh vực này sẽ là động lực chính tạo ra việc làm trong tương lai.”

Trong năm năm tới, nghiên cứu dự đoán rằng trong khi nhiều việc làm sẽ được thêm vào, thì sẽ có những công việc bị mất đi.

"Trong số 673 triệu trường hợp việc làm được phản ánh trong tập dữ liệu của báo cáo này, những người được hỏi mong đợi 69 triệu việc làm sẽ tăng trưởng theo cấu trúc và 83 triệu việc làm sẽ giảm. Đây là tổn thất ròng của 14 triệu việc làm, tương đương 2% việc làm hiện tại."

Dưới đây là top 10 công việc phát triển nhanh nhất từ năm 2023 đến 2027, được dự đoán bởi các giám đốc điều hành trên toàn thế giới. Dựa trên kết quả khảo sát của báo cáo, chúng tôi cũng đã đưa vào dự kiến tốc độ tăng việc làm trong 5 năm tới, cũng như tốc độ tăng hoặc giảm (bao gồm cả tốc độ giảm việc làm, biểu thị mức độ thay đổi cơ cấu)

ai-1024x535.jpg


Vị trí thứ 10 : Chuyên gia chuyển đổi kỹ thuật số

Dự báo tăng trưởng việc làm (2023-2027): 29%
Phạm vi tăng/giảm (2023-2027): 33%

Vị trí thứ 9 : Công nhân vận hành máy nông nghiệp

Dự báo tăng trưởng việc làm: 30%
Phạm vi tăng/giảm : 41%

Vị trí thứ 8 : Chuyên gia dữ liệu lớn

Dự báo tăng trưởng việc làm: 30%
Phạm vi tăng/giảm : 31%

Vị trí thứ 7 : kỹ sư Robotics

Dự báo tăng trưởng việc làm: 30%
Phạm vi tăng/giảm : 39%

Vị trí thứ 6 : Nhà phân tích dữ liệu, nhà khoa học

Dự báo tăng trưởng việc làm: 31%
Phạm vi tăng/giảm : 34%

Vị trí thứ 5 : kỹ sư Fintech

Dự báo tăng trưởng việc làm: 31%
Phạm vi tăng/giảm : 31%

Vị trí thứ 4 : Nhà phân tích bảo mật thông tin

Dự báo tăng trưởng việc làm: 31%
Phạm vi tăng/giảm : 31%

Vị trí thứ 3 : Nhà phân tích tình báo kinh doanh

Dự báo tăng trưởng việc làm: 32%
Phạm vi tăng/giảm : 35%

Vị trí thứ 2 : Chuyên gia bền vững

Dự báo tăng trưởng việc làm: 33%
Phạm vi tăng/giảm : 34%

Vị trí số 1 : Chuyên gia AI/Học máy

Dự báo tăng trưởng việc làm: 39%
Phạm vi tăng/giảm: 40%

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top