Doanh nghiệp Toyota, sản xuất nội dịa đạt 2,76 triệu chiếc xe, mức thấp nhất trong 45 năm.

Doanh nghiệp Toyota, sản xuất nội dịa đạt 2,76 triệu chiếc xe, mức thấp nhất trong 45 năm.

Ngày 27, Toyota Motor công bố sản lượng sản xuất trong nước năm 2021 là 2.760.843 chiếc, giảm 5,4% so với năm trước. Đây là mức thấp nhất trong 45 năm kể từ năm 1976. Sự hỗn loạn của mạng lưới cung cấp linh kiện và tình trạng thiếu chất bán dẫn do thảm họa Corona đã gây chấn động. Sản lượng toàn cầu tăng 4,7% lên 8.569.549 chiếc, lần đầu tiên vượt qua mức của năm trước sau 3 năm.

ダウンロード - 2022-04-27T161401.541.jpg


Sản xuất trong nước tiếp tục giảm ở năm thứ hai liên tiếp, không đạt được sản lượng của năm tài chính 2020, khi nền kinh tế thế giới trì trệ do Corona . Sản lượng đã giảm xuống dưới 3 triệu chiếc so với năm trước, cho thấy một phản ứng dữ dội đối với mạng lưới cung cấp.

Doanh số bán hàng trong nước bao gồm cả xe cỡ nhỏ trong năm 2021 giảm 9,3% so với năm trước xuống còn 1.395.920 chiếc. Đây là năm thứ hai liên tiếp giảm thấp hơn năm trước. Việc giảm sản lượng gây ra sự chậm trễ trong giao hàng.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top