Covid-19 Trợ cấp đặc biệt "50.000 yên / trẻ" cho các gia đình đang nuôi con nhỏ do thảm họa Corona. Đối tượng trợ cấp là ?

Covid-19 Trợ cấp đặc biệt "50.000 yên / trẻ" cho các gia đình đang nuôi con nhỏ do thảm họa Corona. Đối tượng trợ cấp là ?

Q : Tôi nghe nói rằng trợ cấp tiền mặt 50.000 yên sẽ được cung cấp như một biện pháp chống lại cuộc sống nghèo khó của các hộ gia dình đang nuôi con nhỏ ?

A: "Trợ cấp đặc biệt" 50.000 yên / trẻ em sẽ được chi trả cho các hộ gia đình nuôi dạy trẻ gặp khó khăn về tài chính do dịch bệnh Corona mới. Về nguyên tắc, trẻ được tính là cho đến hết năm 18 tuổi ( dưới 20 tuổi ở trường hợp khuyết tật ).

Ảnh hưởng của việc thất nghiệp và sụt giảm thu nhập đang lan rộng, đặc biệt là trong các hộ gia đình hỗ trợ của họ thông qua các phương thức làm việc không ổn định như việc làm bán thời gian .Đặc biệt trong giai đoạn nuôi con, gánh nặng về ăn uống và học hành rất nặng nề, vì vậy chúng tôi quyết định giới hạn số hộ đủ điều kiện theo thu nhập và chi trả tiền mặt.

Q : Những hộ gia đình nào là đối tượng được chi trả ?

A : Đầu tiên là các hộ gia đình nhận được "Trợ cấp Nuôi con".

Trợ cấp nuôi con là hệ thống quốc gia dành cho các bậc cha mẹ đơn thân có thu nhập thấp, và nếu có một con, khoản trợ cấp hàng tháng tối đa là 43.160 yên ( năm tài khóa 2021). Bạn có thể nhận được trợ cấp đặc biệt này ngay cả khi đó là khoản "thanh toán một phần" vào thu nhập hàng năm của bạn. Nếu bạn có thể nhận trợ cấp nuôi con vào tháng 4 năm nay, bạn không cần phải làm thủ tục để nhận khoản trợ cấp đặc biệt 50.000 yên lần này. Trợ cấp sẽ được chuyển vào tháng 5.

Ngoài ra, những hộ gia đình không thể nhận trợ cấp nuôi con do lương hưu của người còn sống, v.v ... có thể nhận được trợ cấp đặc biệt này nếu họ nộp đơn.

Q : Có bất kỳ người nhận nào khác cần phải làm thủ tục không?

A Đây là trường hợp thu nhập của một phụ huynh đơn thân vào năm tài chính 2020 đã giảm xuống dưới một mức nhất định do thảm họa Corona. Tiêu chuẩn cũng giống như "thanh toán một phần" trợ cấp nuôi con, trường hợp nhà 1 con thì thu nhập năm đến 3,65 triệu yên . Trên thực tế, bạn có thể nộp đơn xin giảm thu nhập tạm thời vì bạn có thể nhân tháng thu nhập của bạn bị giảm đáng kể với 12 để coi đó là thu nhập hàng năm của bạn. Tại quầy tiếp nhận của tòa thị chính thành phố nơi bạn có giấy đăng ký cư trú, bạn có thể hoàn tất thủ tục với bảng sao kê lương của mình.

Tổng số hộ gia đình cha mẹ đơn thân thuộc đối tượng để được chi trả là khoảng một triệu hộ gia đỉnh.

Q : Còn những hộ gia đình không phải là cha mẹ đơn thân thì sao?

A. Các hộ gia đình có cha mẹ cũng đủ điều kiện nếu được miễn thuế cư trú. "Trợ cấp đặc biệt tạm thời" được chi trả hai lần vào năm ngoái đã dành cho các hộ gia đình đơn thân . Trường hợp thu nhập thấp và cần sự trợ cấp ngay cả những hộ gia đình có hai cha mẹ cũng là đối tượng cho lần này . Việc chi trả cho các hộ gia đình có hai bố mẹ dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng 6, và đối tượng dự kiến sẽ vượt quá 1,3 triệu hộ gia đình.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Đính kèm

  • img_support_t403_v2.png
    img_support_t403_v2.png
    17.5 KB · Lượt xem: 166

Bài viết liên quan

Your content here
Top