Covid-19 Trung tâm tiêm chủng vắc xin quy mô lớn "Những người không hẹn trước sẽ không được tiêm chủng"

Covid-19 Trung tâm tiêm chủng vắc xin quy mô lớn "Những người không hẹn trước sẽ không được tiêm chủng"

K10013103391_2106251420_2106251539_01_02.jpg


Về trung tâm tiêm chủng quy mô lớn do chính phủ thành lập, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kishi thể hiện quan điểm sẽ không cung cấp việc tiêm chủng cho những người không hẹn trước từ tuần tới, và sẽ nhắc nhở người dân rằng họ sẽ cần hẹn trước và đến địa điểm tiêm chủng.

Tại các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn do chính phủ thành lập ở Tokyo và Osaka, việc tiêm chủng đang được tiêm cho những người từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc có phiếu tiêm chủng từ chính quyền địa phương, nhưng Bộ Quốc phòng đã quyết định không tiêm chủng cho những người không hẹn trước sau ngày 28 tức tuần tới.

Về điều này, trong cuộc họp báo sau cuộc họp Nội các, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kishi đã giải thích " Chúng tôi đã tiến hành tiêm chủng cho người dân càng nhiều càng tốt mà không cần hẹn trước nhưng có một hàng dài từ nửa đêm và nó là một sự phiền toái xung quanh khu vực. " Ngoài ra, ông giải thích rằng đó cũng là một gánh nặng cho hoạt động của trung tâm.

Sau đó ông cho biết : "Về nguyên tắc, những người không hẹn trước sẽ không được tiêm phòng. Chúng tôi sẽ bổ sung một vài khung hẹn trước từ tuần sau, vì vậy tôi mong người dân sẽ hẹn trước rồi đến các địa điểm tiêm chủng".

Mặt khác, Cuộc họp Nội các đã quyết định vào ngày 25 rằng tổng cộng 5,6 tỷ yên sẽ được phân bổ từ quỹ dự trữ của tài khoản chung, và nếu Bộ Quốc phòng tiếp tục đóng góp các chi phí cần thiết cho hoạt động của một trung tâm tiêm chủng quy mô lớn, thì sẽ cản trở việc mua sắm thuốc sử dụng trong các bệnh viện của Lực lượng Phòng vệ.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top