Việc làm Trường hợp “giảm lương do làm việc từ xa”, số người nộp đơn xin làm việc từ xa giảm xuống còn khoảng 1/4

Việc làm Trường hợp “giảm lương do làm việc từ xa”, số người nộp đơn xin làm việc từ xa giảm xuống còn khoảng 1/4

Vào ngày 3 tháng 12 năm 2021, Gakujo công bố kết quả của một cuộc khảo sát bảng câu hỏi về "công việc từ xa và tiền lương." Cuộc khảo sát nhắm mục tiêu khách truy cập vào trang web săn việc làm "Re Job Hunting", chuyên về những người ở độ tuổi 20 và đã nhận được phản hồi hợp lệ từ 189 người.

Về hệ thống làm việc từ xa, khi được hỏi có muốn sử dụng hệ thống làm việc từ xa không nếu không có điều kiện bị giảm lương, 83,0% nói rằng "tôi muốn sử dụng nó" trong đso có 57,1% trả lời "tôi muốn sử dụng nó" và 25,9% trả lời "tôi thà dùng nó".

Tiếp theo, câu hỏi liệu bạn có muốn sử dụng hệ thống làm việc từ xa với điều kiện “khi giảm lương khoảng 25% không”.

Kết quả là, chỉ có 22,2% trả lời rằng họ muốn sử dụng hệ thống làm việc từ xa (ngay cả khi lương của họ bị giảm). Người ta thấy rằng số lượng người ứng tuyển hệ thống làm việc từ xa là khoảng 1/4 khi có kèm theo điều kiện giảm lương, so với trường hợp không có điều kiện.

Từ những người trả lời rằng họ không muốn làm việc từ xa khi lương của họ bị giảm, "nếu cùng một công việc, nếu có sự chênh lệch về lương giữa việc đi làm hoặc làm việc từ xa sẽ ảnh hưởng đến động lực." Vì vậy, tôi xin các bạn để xem xét các chi phí khi làm việc tại nhà."

Mặt khác, ngay cả khi lương bị giảm, những người muốn làm việc từ xa cho rằng: “bạn càng có nhiều thời gian đi làm, thì bạn càng có thể sử dụng thời gian thoải mái hơn.” “Bằng cách không đi làm, bạn có thể giảm chi phí như ăn trưa.”

Nếu bạn có thể chọn giữa "làm việc tại nơi làm việc" và "làm việc từ xa với mức lương giảm" Tiếp theo, nếu bạn có thể chọn "làm việc tại nơi làm việc với thu nhập hàng tháng là 270.000 yên" hoặc "làm việc từ xa với thu nhập hàng tháng là 202.500 yên (giảm 25% công việc tại nơi làm việc)" thì bạn sẽ chọn cái nào. Kết quả là, 66,7% trả lời "làm việc tại nơi làm việc với thu nhập hàng tháng 270.000 yên". “Tôi muốn làm việc từ xa với mức thu nhập hàng tháng là 202.500 yên” là 33,3%, tức là bằng một nửa mong muốn được làm việc tại nơi làm việc, có thể thấy nhiều người coi trọng lương hơn làm việc từ xa.

Những người được hỏi đã chọn làm việc tại nơi làm việc cho biết, “tôi muốn đi làm nếu khối lượng công việc và nội dung công việc không thay đổi, nhưng chỉ khác về mức lương.”

Khi được hỏi về sự chênh lệch mức lương có thể chấp nhận được giữa làm việc tại nơi làm việc và làm việc từ xa, câu trả lời phổ biến nhất là "trong vòng 10.000 yên" (39,7%). Tiếp theo là "trong vòng 30.000 yên" (23,3%) và "trong khoảng 5000 yên" (21,2%). Tổng số người được hỏi chọn mức lương chênh lệch từ 30.000 yên trở xuống chiếm 84,2% và những người có mức lương chênh lệch từ 10.000 yên trở xuống chiếm 60,9%.

Liên quan đến câu hỏi này, có những ý kiến lên tiếng như "tôi muốn giảm thiểu mức chênh lệch lương nếu cùng một công việc" và "tôi nghĩ rằng làm việc từ xa gặp khó khăn nên tôi không muốn các bạn chênh lệch quá lớn" ...

 

Đính kèm

  • ダウンロード (24).jpg
    ダウンロード (24).jpg
    4.8 KB · Lượt xem: 108

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top