Tỷ lệ giới trẻ Nhật Bản bằng lòng với bản thân ?

Bình luận (1)
Có thể có một số ý khó diễn giải, nhưng cũng xin lược dịch để các bạn khác nắm sơ qua ý của bài báo.
政府は3日の閣議で、ことしの「子ども・若者白書」を決定し、この中では、日本やアメリカなど7か国の若者の意識調査が特集として掲載され、「自分自身に満足している」と答えた日本の若者の割合はおよそ46%で、7か国で最も低くなっています。
Trong cuộc họp Phủ Nội các Nhật Bản ngày 3, Chính phủ đã công bố “Sách trắng về thanh niên và trẻ em” năm nay. Trong đó có tin đặc biệt về điều tra ý thức giới trẻ của 7 Quốc gia trong đó có Nhật và Mỹ. Tỉ lệ giới trẻ Nhật Bản trả lời “ Đang hài lòng với bản thân minh” chiếm 46%, thấp nhất trong số 7 Quốc gia.
ことしの「子ども・若者白書」では、日本、韓国、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデンの7か国の13歳から29歳までの男女を対象にインターネットを通じて意識調査を行い、合わせて7400人余りから回答を得た結果が、特集として掲載されています。
Trong cuốn “ Sách trắng về thanh niên và trẻ em” năm nay, cuộc điều tra về ý thức lấy đối tượng là nam thanh nữ tú độ tuổi từ 13~29 của các Quốc gia gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Thụy Điển và điều tra thông qua môi trường internet. Nhận được hơn 7400 người trả lời và kết quả này được báo cáo trong bản tin đặc biệt.
それによりますと、「自分自身に満足しているか」という質問に対し、「そう思う」、「どちらかといえばそう思う」と答えた若者の割合は、日本以外はいずれも70%を超えていたのに対し、日本は最も低く、45.8%でした。
また、「自分の将来に希望を持っている」と答えた若者の割合でも、日本以外はいずれも80%を超えていたのに対し、日本は61.6%でした。
一方、「自分の国のために役立つことをしたい」と答えた若者の割合は、日本が最も高く54.5%でした。
Theo kết quả điều tra, đối với câu hỏi “ Bạn có hài lòng với bản thân mình không”, tỉ lệ trả lời đáp án “ Tôi nghĩ vậy” và “ Nếu cho lựa chọn thì tôi nghĩ là như vậy” thì, trong khi các nước khác nước nào cũng đạt trên 70% còn Nhật Bản chỉ đạt mức thấp nhất là 45,8%.
Ngoài ra, ngay cả tỉ lệ giới trẻ trả lời “ Tôi có hi vọng cho tương lai về sau của mình” trong khi các nước đều đạt trên 80% thì Nhật Bản chỉ đạt 61,6%.
Mặt khác, tỉ lệ giỏi trẻ trả lời “ Tôi muốn sẽ làm những việc có ích cho nước nhà” thì Nhật Bản lại chiếm múc cao nhất là 54,5%.
この結果について、白書では「みずからを肯定的に捉える感情を育むには、家庭や学校、地域が一体となって、若者の成長を支える環境づくりを進める取り組みが必要だ」としています。
Về kết quả này, Sách trắng cho rằng “ Gia đình, nhà trường và địa phương cần phải hòa làm một và tạo ra được một môi trường phát triển hỗ trợ cho sự trưởng thành của giới trẻ để nuôi dưỡng tình cảm sao cho chúng có thể nắm bắt khẳng định chính mình”
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top