Xã hội Tỷ lệ nghèo ở trẻ em Nhật Bản đã được cải thiện, sự chênh lệch giữa các hộ gia đình có ngày càng lớn ?

Xã hội Tỷ lệ nghèo ở trẻ em Nhật Bản đã được cải thiện, sự chênh lệch giữa các hộ gia đình có ngày càng lớn ?

0c10 (11).jpg


Vào ngày 6, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố Nhật Bản đứng thứ 8 trong số 39 quốc gia là các nước phát triển, trong bảng xếp hạng tổng thể dựa trên các yếu tố như mức độ cải thiện tỷ lệ nghèo ở trẻ em. Điều này được cho là do tỷ lệ nghèo ở trẻ em đã giảm.

Báo cáo của UNICEF đã so sánh và phân tích tình trạng nghèo ở trẻ em ở tổng số 43 quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Liên minh Châu Âu (EU).

Nhật Bản đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng tổng thể dựa trên 2 chỉ số: tỷ lệ nghèo trẻ em giai đoạn 2019 - 2021 và mức độ cải thiện tỷ lệ nghèo giai đoạn 2012 - 2014. Xét về tỷ lệ nghèo giai đoạn 2019 - 2021, Nhật Bản đứng thứ 11 trong tổng số các chỉ số về tỷ lệ nghèo ở trẻ em trên 39 quốc gia.

Theo phân tích của Aya Abe, giáo sư tại Đại học Tokyo, người hợp tác thực hiện báo cáo tỷ lệ nghèo ở trẻ em ở mức cao từ năm 2012 đến năm 2014 do cuộc suy thoái bắt đầu vào cuối năm 2008, nhưng tỷ lệ nghèo đã giảm đáng kể kể từ đó. Tỷ lệ nghèo giảm được cho là do tình trạng thiếu lao động do nền kinh tế đang bùng nổ và sự gia tăng liên quan đến tiền lương và tỷ lệ việc làm. Tuy nhiên, mặt khác, cũng có sự chênh lệch giữa các hộ gia đình, hộ gia đình đơn thân gặp khó khăn hơn hộ có cả bố và mẹ.

Theo báo cáo, số trẻ em sống trong cảnh nghèo đói giảm khoảng 8% trên 40 quốc gia từ năm 2014 đến năm 2021, nhưng tính đến cuối năm 2021, con số này đã vượt quá 69 triệu trẻ . Ở một số nước như Pháp, Anh và Iceland, tỷ lệ nghèo ở trẻ em tăng lên đáng kể, trong khi ở những nước khác như Latvia và Lithuania, tình hình được cải thiện đáng kể.

Báo cáo chủ yếu sử dụng tỷ lệ trẻ em sống trong các hộ gia đình có thu nhập dưới 60% thu nhập trung bình của hộ gia đình làm tỷ lệ nghèo tương đối.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top