Giáo dục Tỷ lệ trả lời đúng bài kiểm tra có cao hơn khi có nhiều sách ở nhà không ? Khảo sát của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản

Giáo dục Tỷ lệ trả lời đúng bài kiểm tra có cao hơn khi có nhiều sách ở nhà không ? Khảo sát của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản

K10013244361_2109042036_2109042037_01_02.jpg


Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ đã tiến hành cuộc khảo sát lần đầu tiên đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc và nhận thấy rằng số trẻ có dưới 25 cuốn sách là 30% trên tổng số , đồng thời sưu tập sách càng nhiều thì tỷ lệ trả lời đúng của bài kiểm tra càng cao.

K10013244361_2109042025_2109042037_01_03.jpg


Vào tháng 5, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ đã tiến hành "kỳ thi kiểm tra năng lực học tập quốc gia" đối với hơn 2 triệu học sinh lớp 6 và lớp 9 trên toàn quốc, và là một trong những chỉ số đo lường vốn tính kinh tế và văn hóa của các hộ gia đình. . Lần đầu tiên Bộ đã khảo sát về mục “sưu tập sách trong nhà”, cũng được sử dụng trong các cuộc khảo sát mang tính quốc tế.

Kết quả là của mục "sưu tập sách trong nhà" là :

▽ 11% học sinh tiểu học và 14% học sinh trung học cơ sở trả lời từ 0 đến 10 cuốn sách.
▽ 19% học sinh tiểu học và 20% học sinh trung học cơ sở trả lời từ 11 đến 25 cuốn sách.

30% trẻ trả lời số sách là từ 25 cuốn trở xuống.

▽ 34% học sinh tiểu học và 32% học sinh trung học cơ sở trả lời từ 26 - 100 cuốn sách
▽ 32% học sinh tiểu học và 30% học sinh trung học cơ sở trả lời từ 101 - 500 cuốn sách
▽ 5% cho cả học sinh tiểu học và trung học cơ sở trả lời có hơn 501 cuốn sách

Nhìn vào tỷ lệ trả lời đúng của bài kiểm tra năng lực học tập môn Toán ở tiểu học, có sự chênh lệch 18 điểm giữa em có số sách nhiều nhất và em có số sách ít nhất, và ngay cả ở môn quốc ngữ ở trung học cơ sở cũng có sự chênh lệch là 15 điểm , có thể cho thấy xu hướng càng sưu tập sách nhiều thì tỷ lệ trả lời đúng trong bài kiểm tra càng cao.

Ryoji Matsuoka, phó giáo sư tại Đại học Waseda, một nhà xã hội học giáo dục, cho biết, "Điều quan trọng là một cuộc khảo sát quốc gia quy mô lớn cho thấy có sự khác biệt về năng lực học tập tùy thuộc vào môi trường gia đình, và chúng tôi sẽ thảo luận các chính sách dựa trên tình hình thực tế của những trẻ em gặp khó khăn. "

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top