Xã hội Tỷ lệ ủng hộ Nội các Suga là 47%, khuynh hướng ảnh hưởng của số ca lây nhiễm tiếp tục

Xã hội Tỷ lệ ủng hộ Nội các Suga là 47%, khuynh hướng ảnh hưởng của số ca lây nhiễm tiếp tục

images (35).jpg


Trong một cuộc thăm dò dư luận quốc gia do Yomiuri Shimbun thực hiện vào ngày 2 và 4, tỷ lệ ủng hộ của Nội các Suga là 47%, gần bằng với cuộc khảo sát trước đó (ngày 5-7 tháng 3) là 48%. Tỷ lệ không ủng hộ là 40% (trước đó là 42%). Tỷ lệ ủng hộ Nội các Suga đã vượt qua tỷ lệ không ủng hộ trong hai tháng liên tiếp, tuy nhiên xu hướng tăng trong tỷ lệ ủng hộ đã dừng lại. Tại thời điểm khảo sát này, số ca nhiễm mới trên toàn quốc đã bắt đầu tăng lên. Số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến tỷ lệ ủng hộ của Nội các.

Về tỷ lệ ủng hộ trong các đảng , 39% cho Đảng Dân chủ Tự do (40% ở lần trước), 5% cho Đảng Dân chủ Lập hiến (6% ở lần trước), 3% cho Đảng Công Minh (3% ở lần trước), và 43% đối với tầng lớp không theo đảng phái (lần trước là 42%).

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Your content here
Top