Covid-19 Xác nhận 925 người nhiễm mới corona ở Tokyo. Lần đầu tiên sau 3 tháng có hơn 900 người nhiễm bệnh, con số cao nhất kể từ khi tuyên bố được gỡ bỏ

Covid-19 Xác nhận 925 người nhiễm mới corona ở Tokyo. Lần đầu tiên sau 3 tháng có hơn 900 người nhiễm bệnh, con số cao nhất kể từ khi tuyên bố được gỡ bỏ

Vào ngày 28 tháng 4, đã có 925 người mới virus corona mới ở Tokyo. Con số này lần đầu tiên vượt quá 900 người trong ba tháng, con số cao nhất kể từ khi tình trạng khẩn cấp thứ hai được gỡ bỏ.

Vào ngày 28 tại Tokyo, 925 người mới được xác nhận là bị nhiễm bệnh, và đây là lần đầu tiên sau ba tháng kể từ ngày 28 tháng 1 năm nay, con số này đã vượt quá 900 người. Số ngày liên tiếp cao hơn ngày của tuần trước và số người mắc mới trung bình trong 7 ngày qua tiếp tục tăng, đạt 114,0% so với tuần trước.

Theo nhóm tuổi, có 64 người ở khoảng 10 tuổi, 255 người ở độ tuổi 20, 176 người ở độ tuổi 30, 160 người ở độ tuổi 40, 113 người ở độ tuổi 50 và 94 người ở độ tuổi 65 trở lên có nguy cơ cao tình trạng nặng thêm. Ngoài ra, số người tình trạng nặng giảm 2 người so với ngày hôm trước xuống còn 53 người.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (23).jpg
    ダウンロード (23).jpg
    14.1 KB · Lượt xem: 62

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Your content here
Top