kỹ thuật số hóa

  1. yuri

    Xã hội Không chỉ ở Nhật Bản...Các biện pháp corona quá kém đối với "các nước chậm phát triển về kỹ thuật số"

    Có phải vì Trung Quốc là một "quốc gia quản lý kỹ thuật số" đã trấn áp hoàn toàn virus corona mới? Nếu vậy, Nhật Bản có thể học được gì từ họ? Để trả lời câu hỏi đó và nhận được gợi ý, chúng tôi đã tiếp cận "chân tướng" của cộng sản dữ liệu trong số đặc biệt "các nước phát triển kỹ thuật số bỏ...
  2. yuri

    Sản phẩm Nhật Bản: Khủng hoảng xuất bản đang gia tăng? Xã hội dậy sóng bởi kế hoạch "gửi sách qua Internet" của thư viện

    Cho phép người dùng nhận bản sao của một số bộ sưu tập và tài liệu của thư viện qua email hoặc fax. Nhóm công tác của cơ quan về các vấn đề văn hóa (WT) gần đây đã tổng hợp một báo cáo chỉ ra những cách mới để sử dụng thư viện trong dịch corona. Dựa trên các cuộc thảo luận này, chính phủ dự kiến...
Top