nhiễm mới corona

  1. yuri

    Covid-19 Vào ngày 11, có 12 người chết, 1546 người được xác nhận bị nhiễm bệnh

    Vào ngày 11, đã có 1546 người được công bố nhiễm bệnh trên toàn quốc. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 8 tháng 8, số lượng lây nhiễm một ngày đã vượt quá 1500 người. Ngoài ra, có 12 người tử vong, trong đó có 3 người ở Hokkaido, 3 người ở Tokyo, 2 người ở Aichi, 1 người ở Kyoto, 1 người ở Hyogo...
  2. yuri

    Covid-19 Vào ngày 9, có 12 người tử vong, 782 người được xác nhận nhiễm mới corona

    Vào ngày 9, có 782 người đã được công bố bị nhiễm bệnh trên toàn quốc. Ngoài ra, tổng cộng 12 người tử vong ▼ 1 người ở Tokyo, ▼ 4 người ở Osaka, ▼ 2 người ở Hyogo, ▼ 2 người ở Okayama, ▼ 1 người ở Hokkaido, ▼ 1 người ở Miyagi, ▼ 1 người ở Aomori. Số người được xác nhận là bị nhiễm bệnh ở Nhật...
Top