Covid-19 Ngày 10 tháng 11: Nhật Bản ghi nhận 205 người nhiễm mới virus corona trên toàn quốc. 3 người tử vong

Covid-19 Ngày 10 tháng 11: Nhật Bản ghi nhận 205 người nhiễm mới virus corona trên toàn quốc. 3 người tử vong

Vào ngày 10, 205 người nhiễm mới virus corona đã được xác nhận trên toàn quốc. Số người nhiễm mới ở Tokyo là 25 người, tức là ít hơn 30 người trong 14 ngày liên tiếp. Mặt khác, số người nhiễm mới trung bình trong 7 ngày qua là 23,1 người, so với tuần trước là 113,8% và so với ngày thứ 9 là 100%.

Số người bị bệnh nặng là 10 người như ngày 9 và không có báo cáo về những người đã tử vong.

Ở Osaka, 26 người nhiễm bệnh đã được xác nhận, nhiều hơn ở Tokyo, 17 người ở Saitama, 15 người ở Hyogo, 14 người ở Kanagawa và Okayama, v.v. Theo bản tóm tắt của NNN, 205 người nhiễm mới đã được xác nhận trên toàn quốc vào ngày 10. Có ba người đã tử vong.

Mặt khác, theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, số người tình trạng bệnh nặng trên toàn quốc tính đến ngày 9 đã giảm 3 người so với ngày trước đó xuống còn 96 người, giảm xuống dưới 100 người trong ngày thứ hai liên tiếp.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-11-10T214644.998.jpg
    ダウンロード - 2021-11-10T214644.998.jpg
    13.6 KB · Lượt xem: 184

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top