Covid-19 Ngày 14 tháng 11: Nhật Bản ghi nhận 134 người nhiễm mới corona trên toàn quốc, 2 người tử vong. Tokyo tiếp tục tăng hơn 100% so với tuần trước

Covid-19 Ngày 14 tháng 11: Nhật Bản ghi nhận 134 người nhiễm mới corona trên toàn quốc, 2 người tử vong. Tokyo tiếp tục tăng hơn 100% so với tuần trước

Tính đến 8 giờ tối ngày 14, 134 người nhiễm mới virus corona đã được xác nhận ở Nhật Bản. Có hai người tử vong.

Số người mới nhiễm ở Tokyo là 22 người, tăng 1 người so với ngày chủ nhật (ngày 7) trước đó. Số người nhiễm trung bình mỗi ngày của tuần tính đến ngày 14 là 24,6 người, bằng 122,4% so với tuần trước. Tình hình đã vượt quá 100% so với tuần trước trong 6 ngày liên tiếp.

Số người bị bệnh nặng theo tiêu chuẩn của Tokyo về "sử dụng máy thở hoặc oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO)" giống như ngày hôm trước là 10 người.

Có 18 người mới nhiễm ở Osaka. Không có trường hợp tử vong mới nào được xác nhận ở Tokyo hay Osaka.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-11-15T075700.578.jpg
    ダウンロード - 2021-11-15T075700.578.jpg
    15.5 KB · Lượt xem: 148

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top