Covid-19 Ngày 11 tháng 10: Nhật Bản ghi nhận 369 người nhiễm mới virus corona trên toàn quốc

Covid-19 Ngày 11 tháng 10: Nhật Bản ghi nhận 369 người nhiễm mới virus corona trên toàn quốc

Trong ngày 11, cả nước Nhật Bản đã có 369 người nhiễm mới virus corona. Số người nhiễm trên toàn quốc đã giảm xuống dưới 500 người kể từ ngày 2 tháng 11 năm ngoái.

Có 49 người nhiễm mới ở Tokyo từ 10 đến 90 tuổi, và số người nhiễm ở Tokyo đã giảm xuống dưới 50 người kể từ ngày 25 tháng 6 năm ngoái. Mặt khác, 6 người tử vong được xác nhận và 62 người tình trạng bệnh nặng.

Số người nhiễm bệnh tiếp tục giảm trên toàn quốc và theo tổng hợp của NNN, số người nhiễm trên toàn quốc ngày 11 là 369 người, giảm xuống dưới 500 người kể từ ngày 2 tháng 11 năm ngoái.

Có 49 người ở Osaka, trong độ tuổi 40 kể từ ngày 28 tháng 6, và 49 người ở Kanagawa, và số người nhiễm bệnh là dưới 50 người ở tất cả các tỉnh.

Tại khu vực Kanto, số người bị nhiễm thấp nhất ở 1 khu vực thủ đô và 5 tỉnh ngoại trừ Gunma. Mặt khác, 20 người tử vong trên toàn quốc.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, số người tình trạng bệnh nặng trên toàn quốc tính đến ngày 10 là 478 người, giảm 33 ngày liên tiếp.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-10-12T075514.187.jpg
    ダウンロード - 2021-10-12T075514.187.jpg
    15.4 KB · Lượt xem: 140

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top