Covid-19 Ngày 11 tháng 12: Nhật Bản ghi nhận 216 người nhiễm mới virus corona trên toàn quốc. Số bệnh nhân tình trạng bệnh nặng dưới 100 trong 3 ngày liên tiếp

Covid-19 Ngày 11 tháng 12: Nhật Bản ghi nhận 216 người nhiễm mới virus corona trên toàn quốc. Số bệnh nhân tình trạng bệnh nặng dưới 100 trong 3 ngày liên tiếp

Vào ngày 11, 216 người nhiễm mới virus corona được xác nhận trên toàn quốc. Số người tình trạng bệnh nặng giảm 4 người so với ngày hôm trước xuống còn 92 người, giảm xuống dưới 100 người trong 3 ngày liên tiếp.

Số người nhiễm mới ở Tokyo là 31 người, tăng 17 người so với cùng ngày của tuần trước (14 người). Số người tình trạng bệnh nặng được thống kê theo tiêu chuẩn Tokyo đã giảm một người so với ngày hôm trước xuống còn 9 người, con số cao nhất kể từ ngày 16 tháng 7 năm ngoái. Ở cả hai tỉnh Kanagawa và Hyogo, một người nhiễm bệnh đã được thông báo trước đây đã được trừ đi. [Tổng hợp, Kohei Chiwaki]

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-10-18T181337.101.jpg
    ダウンロード - 2021-10-18T181337.101.jpg
    7.4 KB · Lượt xem: 130

Bài viết liên quan

Your content here
Top