14 container ắc quy chì phế thải bị trả lại Việt Nam

14 container ắc quy chì phế thải bị trả lại Việt Nam

Cục trưởng Hải quan Hải Phòng Mai Thế Huyên, cho biết, 14 container ắc quy chì phế thải tái xuất trở lại Nhật Bản, nhưng khi đến cảng Hong Kong - lãnh thổ quá cảnh - đã bị buộc xuất trả về Việt Nam.

Theo ông Huyên, 14 container này hiện đã về Cảng Hải Phòng ngày 15/3. Hải quan quyết định buộc phải xuất trở lại Nhật Bản 14 container này trước ngày 25/3. Nếu qua thời hạn này mà chưa xuất được, hải quan Hải Phòng sẽ tịch thu.

Số container ắc quy chì này là của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Móng Cái, đã cam kết xuất trả về đúng quốc gia xuất khẩu (cảng nhận là Kobe, Nhật Bản). Các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng và Bộ Tài nguyên Môi trường đã tiến hành các thủ tục cho phép tái xuất theo quy định của Công ước Basel.

(Theo Nhân Dân)​
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top