Xã hội 787 cửa hàng thuộc hệ thống Family Mart thực hiện rút ngắn thời gian kinh doanh từ tháng 6.

yuki1485

Moderator
Vào ngày 25, Family Mart đã làm rõ dự định thực hiện rút ngắn thời gian kinh doanh ban đêm bắt đầu từ tháng 6 tại 787 cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc. Số cửa hàng trên ứng với 5,4% trên 14.600 cửa hàng đã loại trừ những cửa hàng rút ngắn thời gian kinh doanh do điều kiện toà nhà hay cửa hàng quản lý trực tiếp.

Chủ sở hữu sẽ thiết lập thời gian đóng cửa từ 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng hôm sau, 514 cửa hàng rút ngắn thời gian kinh doanh mỗi ngày, 273 cửa hàng chỉ rút ngắn vào ngày chủ nhật. Lý do cho việc rút ngắn thời gian nhiều nhất là “thiếu nhân sự” (57,5%), tiếp theo là “Số lượng khách vào buổi đêm ít ” (18,9%), “Cải thiện môi trường làm việc” ( 16,1%) .

(Bản gốc tiếng Nhật )
 

Đính kèm

Ủng hộ qua facebook

Top