Bài 2 - 大人と子供

penguin20110

New Member
Có viết Penguinさんのシャボン玉を作って遊んでいる子供達 được ko nhỉ?

Penguin nghĩ là được nhưng không chắc lắm.
Có điều, ở đây do muốn nói đến con của người khác nên Penguin nghĩ dùng お子達さん thì đúng hơn?
 

Điểm tin

Top