Tiêu dùng Bảo hiểm hỏa hoạn, quyết định tăng tiêu chuẩn phí bảo hiểm 10,9% . Mức tăng lớn nhất từ trước đến nay

Tiêu dùng Bảo hiểm hỏa hoạn, quyết định tăng tiêu chuẩn phí bảo hiểm 10,9% . Mức tăng lớn nhất từ trước đến nay

Khi số lượng thiên tai như bão lụt gia tăng, các tổ chức bảo hiểm phi nhân thọ đã quyết định tăng phí bảo hiểm hỏa hoạn lên 10,9%, mức tăng lớn nhất từ trước đến nay. Các công ty bảo hiểm phi nhân thọ dự kiến sẽ tăng phí bảo hiểm sau năm tài chính tới, điều này có khả năng làm tăng gánh nặng cho các hộ gia đình.

K10013087781_2106161727_2106161740_01_03.jpg


Phí bảo hiểm cho bảo hiểm hỏa hoạn, bồi thường thiệt hại cho những ngôi nhà do thiên tai như bão và mưa lớn cũng như hỏa hoạn, dựa trên "tỷ lệ thực tham chiếu" do "Tổ chức xếp hạng bảo hiểm chung của Nhật Bản" tính toán .

Vào ngày 16, tổ chức thông báo rằng họ sẽ nâng mức trung bình của tất cả các điều khoản hợp đồng lên 10,9%. Điều này là do các thảm họa thiên nhiên quy mô lớn đã lần lượt xảy ra trong vài năm gần đây và các khoản chi trả bảo hiểm của mỗi công ty đang tăng lên.

Tỷ lệ thực tham chiếu đã được nâng lên 5,5% vào năm 2018 và tăng 4,9% vào năm 2019 do thiên tai thường xuyên xảy ra, nhưng tỷ lệ tăng lần này đã vượt quá tỷ lệ 8,7% vào năm 2005, mức tăng lớn nhất từ trước đến nay.

saku-20210616-01.jpg


Cùng với đó, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ dự kiến sẽ tăng phí bảo hiểm từ năm sau trở đi.

Đối với bảo hiểm hỏa hoạn, các công ty đã quyết định rút ngắn thời hạn hợp đồng không thay đổi phí bảo hiểm từ mức tối đa hiện tại là 10 năm xuống còn 5 năm do khó trong việc đánh giá rủi ro dài hạn , điều này có khả năng làm tăng gánh nặng cho các hộ gia đình.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top