Chính trị [Bầu cử Hạ viện năm 2021] : Chỉ có 17,7% ứng cử viên là nữ giới . Đảng Dân chủ tự do và Đảng Công minh dưới 10% . Có 6 tỉnh không có ứng cử viên nữ

Chính trị [Bầu cử Hạ viện năm 2021] : Chỉ có 17,7% ứng cử viên là nữ giới . Đảng Dân chủ tự do và Đảng Công minh dưới 10% . Có 6 tỉnh không có ứng cử viên nữ

20211022-00051066-president-000-4-view.jpg


Trong cuộc bầu cử Hạ viện được công bố vào ngày 19 tháng 10, 186 ứng cử viên là nữ giới đã tham gia tranh cử. Tỷ lệ ứng cử viên nữ trên tất cả các ứng cử viên ( 1051 người ) là 17,7%, không đổi so với năm 2017 trước đó (17,8%).

Đây là cuộc bầu cử Hạ viện đầu tiên kể từ khi "Luật thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị", quy định nghĩa vụ đối với các đảng chính trị phải nỗ lực bình đẳng các ứng cử viên giữa nam giới và nữ giới, được thực thi.

Chính phủ đã đặt ra mục tiêu có 35% phụ nữ tham gia các ứng cử viên bầu cử quốc gia vào năm 2025, nhưng các rào cản để đạt được mục tiêu này vẫn còn rất cao.

Tỷ lệ nữ giới theo từng đảng phái chính trị là bao nhiêu ?

Theo các tài liệu tin tức của Bộ Nội vụ và Truyền thông, tỷ lệ ứng cử viên nữ cho mỗi đảng chính trị là như sau. (Tính đến ngày 20 tháng 10)

20211022-00010003-huffpost-000-1-view.jpg


Đảng Dân chủ Tự do 9,8%
Đảng Dân chủ Lập hiến 18,3%
Đảng Công Minh 7,5%
Đảng Cộng sản Nhật Bản 35,4%
Đảng Phục hồi Nhật Bản 14,6%
Đảng Dân chủ vì Nhân dân 29,6%
Đảng Dân chủ Xã hội 60,0%
Reiwa Shinsengumi 23,8%
Đảng Bảo vệ Nhân dân khỏi NHK 33,3%

* Làm tròn đến chữ số thập phân đầu tiên

Đảng Dân chủ Tự do của đảng cầm quyền và Đảng Công Minh có tỷ lệ ứng cử viên là nữ giới ít hơn 10%. Mặt khác, chỉ có Đảng Cộng sản Nhật Bản và Đảng Dân chủ Xã hội đã đạt được 35% mục tiêu của chính phủ.

Có 6 tỉnh không có ứng cử viên nữ

Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông tính đến ngày 20, trong số các đơn vị bầu cử một thành viên trên toàn quốc, các tỉnh không có ứng cử viên nữ bao gồm 6 tỉnh [Akita, Toyama, Ishikawa, Tottori, Kochi, Saga].

Các tỉnh có một ứng cử viên nữ bao gồm 11 tỉnh [Fukushima, Tochigi, Fukui, Nagano, Mie, Shiga, Kagawa, Ehime, Kumamoto, Miyazaki, Okinawa].

Các tỉnh không có hoặc một nữ ứng cử viên chiếm gần 40% tổng số . Số lượng ứng cử viên nữ và tỷ lệ ứng cử viên nữ trong tổng số đã thay đổi như thế nào? Nhìn vào biểu đồ kể từ năm 1996, khi Hệ thống bầu cử bao gồm các khu vực bầu cử một ghế và các khu vực bầu cử nhiều ghế được đại diện theo tỷ lệ được đưa vào, có thể thấy rằng số lượng ứng cử viên nữ tiếp tục giảm. Trong 25 năm qua, tỷ lệ nữ giới trong Hạ viện chưa bao giờ đạt 20% và tiếp tục nằm trong phạm vi 10%.

Có ít thành viên nữ, xảy ra vấn đề gì ? Tại sao số lượng thành viên nữ cần tăng lên?

IMG_2671-680x510.jpg


Nhìn lại quá khứ, khi các nhà làm luật quan tâm đến các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn về mặt chính trị thì các chính sách như bình đẳng giới, quyền con người của phụ nữ và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ, vốn chưa được giải quyết trong quá khứ đã được thực hiện. Bạn có thể thấy rằng chính phủ đang dần đạt được tiến bộ.

Từ những năm 1990 đến đầu những năm 2000, khi tỷ lệ ứng cử viên nữ tăng lên và các thành viên nữ được đặt vào các vị trí quan trọng trong các đảng chính trị, Luật Nghỉ phép chăm sóc trẻ em, Sửa đổi Luật Cơ hội Việc làm Bình đẳng và Đạo luật Cơ bản về Bình đẳng Giới , Luật điều chỉnh Stoker, v.v. đã được ban hành. Đạo luật Phòng chống Bạo lực gia đình (2001) được ban hành như một hành động của quốc hội do phụ nữ lưỡng đảng thúc đẩy.

Ngoài ra, có những phát hiện cho thấy nữ giới và nam giới có xu hướng có các vấn đề chính sách ưu tiên khác nhau.

Theo một báo cáo năm 2008 của Liên minh Nghị viện, các nhà lập pháp nữ có xu hướng ưu tiên các chủ đề như nuôi dạy con cái, lương bình đẳng, nghỉ phép của cha mẹ, lương hưu, quyền sinh sản, an toàn thể chất, bạo lực trên cơ sở giới và xóa đói giảm nghèo.

Mari Hamada ( cộng tác viên của nhóm nghiên cứu chính trị và giới ở Đông Á ) thuộc Viện Nghiên cứu Giới của Đại học Nữ Ochanomizu, người hiểu rõ về khoảng cách giới và các vấn đề chính trị, cho biết, "Một xã hội mà phụ nữ tham gia khi chỉ có nam giới chiếm Chính trường. Các vấn đề trên khó được nhìn nhận như một vấn đề và bị gạt ra ngoài lề. Thực tế là phụ nữ đã bị tụt hậu trong một thời gian dài trong các lĩnh vực như hỗ trợ nuôi con, giảm tỷ lệ sinh, giảm nghèo và bất bình đẳng tiền lương., bởi vì có rất ít nhà lập pháp nữ trong lĩnh vực chính trị có thể phản ánh những khiếu nại đó trong các chính sách của họ. "

Kết quả của một cuộc "bầu cử công bằng"?

Tỷ lệ thành viên nữ trong Hạ viện là 9,9% vào tháng 9. Tỷ lệ nam - nữ là 9:1, là một sự thiếu cân bằng lớn.

Mặt khác, ý kiến cho rằng có ít phụ nữ trong chính trường là "kết quả của các cuộc bầu cử công bằng" và hệ thống hạn ngạch phân bổ một số ứng cử viên và số ghế nhất định là "sự phân biệt đối xử ngược" vẫn còn duy trì .

Trước những ý kiến này, bà Hamada nói: "Dù có bình đẳng về cơ hội thì kết quả bầu cử cũng có sự chênh lệch giữa nam và nữ như vậy. Không còn cách nào khác ngoài cho rằng rằng đây là một cuộc bầu cử công bằng".

"Ví dụ, khi một đảng chính trị chọn một ứng cử viên chính thức, thường nam giới là người lựa chọn . Những người ra quyết định trong một đảng như vậy vô thức có thành kiến với phụ nữ, chẳng hạn như" Các ứng cử viên nữ không thể thắng cử. ". Nếu có thành kiến, phụ nữ ít có khả năng được chọn làm ứng cử viên ngay từ đầu."

Một "bức tường" cho những phụ nữ khao khát làm chính trị.

Theo một cuộc khảo sát của Văn phòng Nội các về những người đã từ bỏ ứng cử, về thách thức trong hoạt động như một chính trị gia , tỷ lệ nữ giới trả lời như "khó cân bằng với cuộc sống gia đình (nội trợ, chăm sóc con cái, chăm sóc điều dưỡng, v.v.)" và. "Suy nghĩ của mọi người rằng nam giới sẽ làm việc đó" cao hơn so với nam giới.

Trọng lượng của công việc nội trợ, chăm sóc con cái và chăm sóc dài hạn đang nghiêng về phụ nữ, và các rào cản trong việc ứng cử là cao. Ngoài ra, các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng quan điểm tiêu cực về việc phụ nữ khao khát làm chính trị và việc khó có được sự ủng hộ từ gia đình cũng là những trở ngại cho phụ nữ ra tranh cử.

"Có một tiền đề chính là vai trò giới và sự phân biệt đối xử về giới vẫn còn tồn tại trong xã hội, và xuất phát điểm của các ứng cử viên là khác nhau đối với nam giới và nữ giới . Sau khi chia sẻ thực tế đó, một hệ thống hạn ngạch hoặc (một biện pháp tạm thời) là cần thiết về các hành động tích cực để làm cho số lượng ứng cử viên bình đẳng giữa nam giới và nữ giới "( Bà Hamada )

Cảm giác khủng hoảng rằng "không thể thắng cuộc bầu cử nếu không có thành viên nữ "

K10013278021_2109270051_2109270510_02_01.jpg


Mặc dù có những phong trào như thành lập các buổi học tập để thực hiện hệ thống hạn ngạch của các thành viên nữ lưỡng đảng, hệ thống này vẫn chưa được thực hiện. Để tăng số lượng ứng cử viên nữ, điều cần thiết là phải khuyến khích sự nghiêm túc của các chính đảng cử ra các ứng cử viên chính thức.

Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử Hạ viện lần này, tỷ lệ phụ nữ trong số các ứng cử viên của đảng cầm quyền thấp rõ rệt so với các chính đảng khác. Bà Hamada nhấn mạnh, "Nếu có cảm giác khủng hoảng rằng không thể thắng cử mà không tăng số lượng ứng viên nữ, các chính đảng sẽ phải có động thái nghiêm túc".

Bà Hamada chỉ ra rằng khoảng cách giới trong các phương tiện truyền thông đưa tin cũng liên quan đến sự miễn cưỡng của đảng chính trị. Theo một cuộc khảo sát của Liên đoàn Báo chí Nhật Bản ( 38 công ty báo chí và viễn thông đã trả lời trong năm 2019 ), tỷ lệ nhân viên nữ chỉ là 19,9% và tỷ lệ nữ quản lý chỉ là 7,7%.

“Sự mất cân bằng giới tính của những người làm việc trong ngành truyền thông cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta cũng phải nhìn nhận thực tế rằng chúng ta đã không nhìn nhận số lượng nữ giới ít trong Quốc hội là một vấn đề quan trọng và đã không tích cực giải quyết vấn đề đó. Cần phải đặt câu hỏi cho các Đảng phái chính trị biết liệu họ có đang giải quyết vấn đề chênh lệch giới một cách nghiêm túc hay không. "

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top