Công nghệ Bộ Nội vụ và Truyền thông đưa ra hướng dẫn hành chính cho Softbank và sự chậm trễ trong việc mở trạm gốc 5G

Công nghệ Bộ Nội vụ và Truyền thông đưa ra hướng dẫn hành chính cho Softbank và sự chậm trễ trong việc mở trạm gốc 5G

Bộ Nội vụ và Truyền thông đã thông báo vào ngày 2 rằng họ đã cung cấp hướng dẫn hành chính cho Softbank, nói rằng việc thiết lập trạm cơ sở cụ thể tiêu chuẩn giao tiếp thế hệ tiếp theo "5G" vào cuối năm 2020 là chậm so với kế hoạch. Đồng thời kêu gọi thực hiện sớm các biện pháp cải thiện và giải quyết tình trạng thiếu hụt vào cuối năm nay.

Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông, công ty đã đệ trình kế hoạch lắp đặt 3181 trạm gốc ở băng tần 700 MHz và 2425 trạm ở băng tần 3,4 GHz trong năm tài chính trước, nhưng tính đến cuối tháng 3 năm nay, số lượt thiết lập tương ứng lần lượt là 2728 trạm và 1125 trạm.

Theo Softbank, nguyên nhân chính của sự chậm trễ là do khối lượng công việc tăng lên so với kế hoạch ban đầu do việc rà soát lại cấu hình đường truyền, và một số công việc bị đình trệ do trận động đất xảy ra ở tỉnh Fukushima hồi tháng 5. "Bằng cách thực hiện chỉ đạo một cách nghiêm túc và rà soát, củng cố hệ thống, chúng tôi sẽ kiên định thực hiện kế hoạch thiết lập."

Tổng số trạm gốc 5G của công ty đã vượt 10.000 trạm vào ngày 21 tháng 5. Quá trình cài đặt đang tiến triển với tốc độ vượt quá kế hoạch nội bộ.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-06-03T094302.332.jpg
    ダウンロード - 2021-06-03T094302.332.jpg
    5.8 KB · Lượt xem: 209

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top