Covid-19 Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản : Đề xuất xem xét tiêm chủng lần thứ ba sau 8 tháng.

Covid-19 Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản : Đề xuất xem xét tiêm chủng lần thứ ba sau 8 tháng.

large_PN2021091001001369.-.-.CI0003.jpg


Vào ngày 16, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã tiết lộ Bộ đang xem xét việc tiêm chủng tăng cường lần thứ ba vắc xin virus Corona mới, tập trung vào việc triển khai 8 tháng sau khi hoàn thành lần tiêm chủng thứ hai. Chính sách là đề xuất với các chuyên gia tại tiểu ban vắc xin ngày 17 và lắng nghe ý kiến của các chuyên gia . Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành hai đợt tiêm chủng cho những người có nguyện vọng tiêm chủng cho đến đầu tháng 11, và đợt thứ ba dự kiến sẽ được thực hiện sau đó.

Ở nước ngoài, các đợt tiêm chủng bổ sung đã bắt đầu, Israel cho biết ít nhất thời điểm tiêm chủng lần thứ ba sẽ là 5 tháng sau lần tiêm chủng thứ hai, và Mỹ cho biết thời điểm là 8 tháng .Tại Nhật Bản, dựa trên các xu hướng ở nước ngoài và dữ liệu được công bố, đối tượng và thứ tự tiêm chủng tăng cường và hệ thống tại địa điểm tiêm chủng cũng sẽ được quyết định.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top