Các Website thương mại về thị trường Nhật

Các Website thương mại về thị trường Nhật

- http://203.l62.42.23/thongtindntn/WebTTNhat/: đây là website bằng tiếng Việt của Sở Kế hoạch & đầu tư TP.HCM về thị trường Nhật tương đối đầy đủ. Tại đây thông tin về tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển, đóng gói của trên 20 mặt hàng VN nhập khẩu vào thị trường Nhật.

- http://www.mizuho-sc.com/english/ebond/ebonds/corporate.html: thông tin luật pháp trong kinh doanh, buôn bán, làm ǎn tạii thị trường Nhật.

- www.hibernihon.com/jpmarket.html: website cung cấp danh sách hàng loạt cơ quan tư vấn nhà nước và tư nhân. Các cơ quan này có những thông tin cung cấp miễn phí và bán các báo cáo, dịch vụ tư vấn... làm thế nào để xâm nhập thị trường Nhật Bản.

- www.teikoku.com/special/businessrep/businessrep.html: các bản báo cáo về thương mại, lên kế hoạch vào thị trường Nhật, tham khảo thêm các thông tin khác tại vww.teikoku.com.

- http://intelbridges.com/localization.html: hướng dẫn cách thức tiếp thị hàng hóa vào thị trường Nhật.

- http://www3.jetro.go.jp/iv/cybermall/jetroservices/class3_infor_booklets2_1.html: thông tin về xu hướng thị trường của Nhật do Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật (JETRO) cung cấp. Các thông tin thêm về thị trường có thể tham khảo tại http: //www3.jetro.go.jp

- http://all4wapsites.com/showmsg.mv?message=211http://www.bio-byte.com/ex-change/messages/1752.html: cung cấp thông tin cập nhật miễn phí về thị trường tiêu dùng Nhật.

- www.meti.go.jp/english/report/g_main.html: website của Bộ Kinh tế thương mại và công nghiệp Nhật (METI); cung cấp thông tin, báo cáo của bộ này về thị trường Nhật, xu hướng tiêu dùng của thị trường này. Các thông tin khác về thị trường Nhật cũng có thể tìm tại www.meti.go.jp

- www.nif.or.jp/eng/howtosuc.html: thông tin về cách thức xâm nhập thị trương đồ trang trí nội thất của Nhật, ngoài ra tại trang web này còn có diễn đàn cho các nhà nhập khẩu gỗ nước ngoài trao đổi thông tin.

- www.ecst.csuchico.edu/~gmurray/buss.html: cung cấp thông tin về cách thức xâm nhập thị trường Nhật.

-http://www.jetro.go.jp trong đó có nhiều thư mục riêng như ngân hàng dữ liêu cung cấp thông tin báo cáo về thị trường Nhật do JETRO cung cấp, danh bạ thương mại, kênh cung cấp hỗ trợ các doanh nghiệp đối tác, tư vấn xuất nhập khẩu...
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top