Chiếc gối biết đưa ra lời khuyên để ngủ ngon

Chiếc gối biết đưa ra lời khuyên để ngủ ngon

ImageView.aspx

Chiếc gối biết đưa ra lời khuyên để ngủ ngon (ảnh) là sản phẩm mới nhất của các nhà khoa học Nhật. Chiếc gối này có thể phân tích thói quen ngủ của người sử dụng để từ đó đưa ra 40 kiểu lời khuyên hữu ích khác nhau thông qua một màn hình nhỏ gắn liền với gối.
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top