Chuyển tiền quốc tế

Bình luận (1)

fonist

Moderator
tại sao không cung cấp tài khoản ngân hàng để bên kia chuyên? (wire transfer) cũng mất đâu quá nhiều thời gian, 3-4 ngày là cùng thôi. ngoài ra nếu việc chuyển và nhận tiền thường xuyên thì nên bảo người thâm create một cái thẻ ATM có tính năng rút tiền ở các máy ATM bên này là Ok rồi (tức là chuyển thẻ ATM đó sang cho bạn).
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top