Xã hội Cơ quan kỹ thuật số thành lập vào tháng 9, dưới sự kiểm soát trực tiếp của Nội các , thiết lập các luật liên quan .

Xã hội Cơ quan kỹ thuật số thành lập vào tháng 9, dưới sự kiểm soát trực tiếp của Nội các , thiết lập các luật liên quan .

20210512at21S_p.jpg


Sáu luật liên quan đến cải cách kỹ thuật số, tập trung vào việc thành lập "Cơ quan kỹ thuật số" dưới sự kiểm soát trực tiếp của Nội các đã được đa số các đảng cầm quyền thông qua tại phiên họp toàn thể của thượng viện vào ngày 12.

Cơ quan Kỹ thuật số do Thủ tướng Yoshihide Suga tiên phong sẽ được thành lập vào ngày 1 tháng 9. Cơ quan này sẽ được sử dụng như một trung tâm chỉ huy để mở rộng việc sử dụng My Number và thống nhất hệ thống hành chính của chính quyền địa phương, nhằm thúc đẩy thủ tục hành chính trực tuyến và cải thiện sự thuận tiện.

Cơ quan Kỹ thuật số bắt đầu với quy mô 500 người, đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan Kỹ thuật số sẽ tuyển dụng hơn 100 người từ khu vực tư nhân, bao gồm cả giám đốc điều hành. Cơ quan Kỹ thuật số sẽ cung cấp một chức năng điều phối toàn diện mạnh mẽ như quyền đề xuất cho các bộ và cơ quan khác, và nhằm phá vỡ sự phân chia hành chính theo chiều dọc, vốn được cho là đã cản trở quá trình số hóa.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top