Covid-19 Di chứng corona, "cứ 4 người thì có 1 người" kể cả một năm rưỡi sau khi lây nhiễm.

Covid-19 Di chứng corona, "cứ 4 người thì có 1 người" kể cả một năm rưỡi sau khi lây nhiễm.

AS20230426001966.jpg


Một nhóm tại Trung tâm Y tế và Sức khỏe Toàn cầu Quốc gia đã phát hiện ra rằng cứ 4 người bị nhiễm Corona mới thì có hơn 1 người vẫn có ít nhất một triệu chứng di chứng thậm chí một năm rưỡi sau khi nhiễm bệnh. Rõ ràng là nhiều người nhận thức được di chứng ngay cả khi nhiễm ở thể nhẹ và các triệu chứng vẫn tiếp tục ngay cả sau một thời gian dài.

Cuộc khảo sát bao gồm 1.148 người từ 20 đến 70 tuổi bị nhiễm bệnh trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021. Trong số này, 502 người đã hoàn thành bảng câu hỏi trực tuyến vào tháng 3 năm 2022. 393 người (86,4%) có các triệu chứng nhẹ tại thời điểm lây nhiễm.

Trong vòng 3 tháng kể từ khi bị nhiễm Corona, 212 người phản hồi rằng họ có các triệu chứng kéo dài hơn 2 tháng (17,8%), suy giảm trí nhớ (16,4%), mệt mỏi (15,4%), tâm trạng chán nản (13,9%). Một năm sau khi nhiễm bệnh, 30,5% vẫn còn triệu chứng và 25,8% vẫn còn triệu chứng một năm rưỡi sau đó.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top