Doanh nghiệp Family Mart : Tiêm chủng vắc xin tại nơi làm việc cho 15.000 người . Nhân viên bán thời gian cũng là đối tượng.

Doanh nghiệp Family Mart : Tiêm chủng vắc xin tại nơi làm việc cho 15.000 người . Nhân viên bán thời gian cũng là đối tượng.

https___imgix-proxy.n8s.jp_DSXZQO0714642015062021000000-1.jpg


Với việc tiêm chủng vắc xin Corona mới, "FamilyMart" đã thông báo rằng sẽ tiêm chủng tại nơi làm việc cho khoảng 15.000 người, bao gồm cả nhân viên cửa hàng . Lawson cũng sẽ tiến hành tiêm chủng cho khoảng 3000 người.

FamilyMart sẽ tiêm chủng cho khoảng 15.000 người, bao gồm chủ cửa hàng, nhân viên bán thời gian và nhân viên chính thức. Cuộc khảo sát sẽ được thực hiện vào tháng 6 và việc tiêm chủng sẽ tiến hành tại 11 thành phố trên toàn quốc, bao gồm cả Tokyo và Osaka, từ đầu tháng 7.

Lawson có kế hoạch tiêm phòng cho khoảng 3.000 người, chủ yếu là các chủ cửa hàng và nhân viên ở 1 đô thị và 3 tỉnh , và 7-Eleven cũng được cho là "đang xem xét để thực hiện".

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top