Kinh tế Giá trị xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 5 : Tăng 49,6% so với cùng tháng năm ngoái, mức tăng tháng thứ ba liên tiếp.

Kinh tế Giá trị xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 5 : Tăng 49,6% so với cùng tháng năm ngoái, mức tăng tháng thứ ba liên tiếp.

K10013087021_2106160912_2106160915_01_02.jpg


Xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 5 tăng 49,6% so với cùng tháng năm ngoái do xuất khẩu ô tô tăng, đây là mức tăng tháng thứ ba liên tiếp. Đây là mức tăng lớn thứ hai kể từ năm 1980, tương đương với mức xuất khẩu thấp vào tháng 5 năm ngoái do ảnh hưởng của virus Corona mới.

Theo số liệu thống kê thương mại do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 16, giá trị xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng trước là 6.261,3 tỷ yên, tăng 49,6% so với cùng tháng năm ngoái, là mức tăng tháng thứ ba liên tiếp.

Xuất khẩu ô tô và phụ tùng ô tô sang Hoa Kỳ tăng 87,9% so với cùng tháng năm ngoái, sang EU = Liên minh châu Âu tăng 69,6% và sang Trung Quốc tăng 23,6% , xuất khẩu thiết bị sản xuất chất bán dẫn tăng.

Mặt khác, giá trị nhập khẩu của Nhật Bản tăng 27,9% lên 6.448,4 tỷ yên do giá dầu thô tăng và việc nhập khẩu toàn bộ vắc xin Ccorona mới.

Kết quả là cán cân thương mại tháng 5, sau khi trừ nhập khẩu và xuất khẩu ghi nhận mức thâm hụt 187,1 tỷ yên, mức thâm hụt thương mại đầu tiên trong 4 tháng.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top