Giúp em dịch câu này từ Nhật sang Việt với ạ

kamikaze

Administrator
Mọi người giúp em dịch câu này vơi ạ!

ばんぶつ  しんを  おもんず

ただ ひとのみ いにしえを したしむ

万物、真を重んず

ただ、人のみ古を親しむ


Em xin cảm ơn trước ạ.

Không biết mấy câu này trích ở đâu ra. Không có ngữ cảnh nên khó có thể hiểu chính xác ý.
Nếu đúng chữ Hán như được gõ ra trên kia thì nghĩa đại khái là:

Vạn vật xem trọng chân lý(sự thật).
Chỉ mỗi loài người là luôn hoài niệm quá khứ.

Hay thoáng ra chút:

Vạn vật tồn tại nhờ chân lý.
Mỗi loài người ỷ lại triết lý cổ kim.
 

Điểm tin

Top