Việc làm Hỏi đáp thường gặp liên quan đến quy định về mức lương tối thiểu tại Nhật

Việc làm Hỏi đáp thường gặp liên quan đến quy định về mức lương tối thiểu tại Nhật

Sau đây là một số nội dung cơ bản liên quan đến quy định về tiền lương tối thiểu tại Nhật được soạn theo dạng hỏi đáp. Nếu bạn chưa hiểu rõ về "mức lương tối thiểu" là gì thì hãy đọc bài liên quan tại đây để tham khảo.


Hỏi: Mức lương tối thiểu được áp dụng ngay cả đối với người làm bán thời gian?

Đáp: Mức lương tối thiểu áp dụng cho tất cả người lao động và người sử dụng lao động tại nơi làm việc. Nó không liên quan đến các hình thức việc làm như công việc lâu dài, công việc bán thời gian và công việc tạm thời... Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có thể có ngoại lệ đối với việc giảm lương tối thiểu.


Hỏi: Tôi đã kiểm tra và thấy rằng tiền lương mỗi giờ của tôi thấp hơn so với mức lương tối thiểu. Vậy tôi nên xử lý như thế nào với tình trạng này?

Đáp: Trong trường hợp mức lương tối thiểu thấp hơn nó được coi là giống với mức lương tối thiểu hợp pháp, vì vậy bạn có thể yêu cầu chi trả phần bị thiếu so với mức lương tối thiểu. Chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên nói chuyện với người sử dụng lao động rằng mức lương hiện tại của bạn thấp hơn so với mức lương tối thiểu.

Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề này bằng cách nói chuyện với người sử dụng lao động, thì hãy liên hệ trao đổi với Phòng kiểm tra tiêu chuẩn lao động gần nhất.


Hỏi: Khi so sánh mức lương (bao gồm cả khoản trợ cấp cho việc làm tăng ca và ngày nghỉ) thì cho kết quả cao hơn so với mức lương tối thiểu thì có vấn đề gì không?

Đáp: Mức lương tối thiểu chỉ áp dụng cho tiền lương cơ bản được trả hàng tháng. Bạn phải tính mức lương không bao gồm các khoản phụ cấp tăng ca và ngày nghỉ.


Hỏi: Tôi được trả tiền theo kiểu khoán theo sản lượng. Tôi muốn so sánh nó với mức lương tối thiểu. Tôi nên tính nó như thế nào?

Đáp: Đối với tiền lương kiếm được theo kiểu làm việc khoán theo sản lượng thì tổng số tiền lương được tính theo hệ thống thanh toán dựa trên sản lượng được chia cho tổng số giờ làm việc trong giai đoạn tính lương.

Ví dụ: nếu bạn được trả 30.000 yên cho 40 giờ trong tổng số giờ làm việc theo kiểu khoán theo sản lượng thì sẽ là 30.000÷40 = 750 yên mỗi giờ.

Để biết chi tiết hơn, hãy liên hệ với phòng kiểm tra tiêu chuẩn lao động gần nhất.


Hỏi: Tôi làm việc trong thời gian thử việc nhưng tiền lương mỗi giờ của tôi thấp hơn mức lương tối thiểu. Tôi có thể trao đổi với người sử dụng lao động không?

Đáp: Mức lương tối thiểu áp dụng cho tất cả người lao động và người sử dụng lao động làm việc tại nơi làm việc. Nó không liên quan đến các hình thức làm việc như công việc lâu dài, công việc bán thời gian và công việc tạm thời... Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có thể có ngoại lệ đối với việc giảm lương tối thiểu.


Hỏi: Tôi hiện tại đang là nhân viên cho công ty cho thuê lao động. Các công ty cho thuê lao động và công ty thuê lao động nơi tôi được phái cử đến làm việc ở các quận khác nhau thì mức lương tối thiểu sẽ là bao nhiêu?

Đáp: Đối với nhân viên thuộc hình thức lao động cho thuê thì mức lương tối thiểu của nơi làm việc mà họ được cử đi(tức là tại công ty thuê lao động) sẽ được áp dụng không kể đến địa điểm của công ty cho thuê lao động nằm ở đâu. Hãy kiểm tra mức lương tối thiểu trong tỉnh mà bạn được cử đi làm việc.


Hỏi: Tôi muốn được tăng mức lương tối thiểu cao hơn. Mức lương tối thiểu được quyết định như thế nào?

Đáp: Mức lương tối thiểu được cân nhắc và quyết định tại hội thẩm định mức lương tối thiểu, cùng một số thành viên như đại diện lợi ích công cộng, đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động, và dựa trên các tài liệu thống kê khác nhau như kết quả khảo sát thực tế về tiền lương.

Bài viết liên quan:

Mức lương tối thiểu là gì?

Mức lương tối thiểu dành cho hình thức lao động cho thuê (haken) tại Nhật.
 
Sửa lần cuối:

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top