JICA giúp Việt Nam cải cách hành chính thuế

JICA giúp Việt Nam cải cách hành chính thuế

Tổng cục Thuế và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam vừa ký kết dự án hợp tác hỗ trợ kỹ thuật nhằm giúp Tổng cục cải cách hành chính thuế trong 3 năm.

Theo văn bản này, từ tháng 8 năm nay đến năm 2008, JICA sẽ giúp Tổng cục Thuế thực hiện giai đoạn 3 cải cách hành chính, tập trung vào việc giới thiệu hệ thống thuế tự đánh giá, đào tạo cán bộ và giới thiệu công nghệ thông tin./.
(TTXVN)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top