Xã hội Kết quả cuộc thăm dò của báo Asahi : 53% "không có khán giả" tại Thế vận hội, tỷ lệ ủng hộ Nội các là 34%.

Xã hội Kết quả cuộc thăm dò của báo Asahi : 53% "không có khán giả" tại Thế vận hội, tỷ lệ ủng hộ Nội các là 34%.

Asahi Shimbun đã tiến hành một cuộc thăm dò dư luận quốc gia ( qua điện thoại ) vào ngày 19 và 20. Khi Thế vận hội Tokyo và Paralympic được tổ chức vào mùa hè này, 53% số người được hỏi trả lời rằng nên tổ chức mà không có khán giả, và 42% trả lời rằng nên tổ chức với số lượng khán giả hạn chế. Tỷ lệ ủng hộ Nội các Suga là 34%, gần bằng với cuộc khảo sát hồi tháng 5 trước đó (33%), . Tỷ lệ không ủng hộ là 42% (47% vào tháng 5 trước đó).

hw414_AS20210620001875_comm.jpg


Có sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới trong vấn đề tổ chức Thế vận hội không có khán giả. 57% nữ giới và 49% nam giới trả lời "không có khán giả". Với câu trả lời "Hạn chế khán giả " , 45% là nam giới và 39% là nữ giới .

83% số người được hỏi "cảm thấy" không yên tâm về sự lan rộng lây nhiễm của virus Corona mới tại Thế vận hội. 87% nữ giới và 79% nam giới trả lời rằng họ "cảm thấy". Theo đảng phái chính trị, 81% người là phe ủng hộ đảng Dân Chủ tự do LDP và 93% người là phe ủng hộ đảng Dân Chủ lập hiến trả lời rằng họ "cảm thấy" điều đó.

Khi sự kiện chỉ còn một tháng nữa là sẽ diễn ra, cuộc thăm dò dư luận đã hỏi ba lựa chọn về việc phải làm gì với Thế vận hội Tokyo và Paralympic. “Tổ chức vào mùa hè này” là 34% (14% vào tháng 5), “Hủy bỏ ” 32% (43% vào tháng 5 ) và “Hoãn lại lần nữa ” 30% (40% vào tháng 5 ). So với cuộc khảo sát hồi tháng 5, số lượng "Tổ chức vào mùa hè này" đã tăng lên đáng kể.

images (46).jpg


Về ý nghĩa của việc tổ chức sự kiện, 54% “không thể chấp nhận” và 38% “có thể chấp nhận” khi Thủ tướng Yoshihide Suga nói rằng “Chúng ta sẽ vượt qua tình hình khó khăn bằng nỗ lực và trí tuệ của người dân”.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top