Khai trương website về miễn thị thực cho người Việt Nam ở nước ngoài

Khai trương website về miễn thị thực cho người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 29.8.2007, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã khai trương trang thông tin điện tử về miễn thị thực cho người Việt Nam ở nước ngoài. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã ấn nút khai trương website, tại địa chỉ: http://mienthithucvk.mofa.gov.vn.Toàn văn Quy chế miễn thị thực cho người Việt Nam ở nước ngoài được đăng tại website này. Ngoài ra, người đọc được hướng dẫn cụ thể các phần:

- Hình thức, bộ hồ sơ, thủ tục và thời hạn cấp Giấy miễn thị thực.

- Cách khai báo trực tuyến.

- Cách in lại tờ khai.
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top