Việc làm Khảo sát về số giờ làm tăng ca trong đại dịch corona. Nghề có thời gian làm thêm giờ ít nhất là "nghiên cứu cơ bản"

Việc làm Khảo sát về số giờ làm tăng ca trong đại dịch corona. Nghề có thời gian làm thêm giờ ít nhất là "nghiên cứu cơ bản"

Vào ngày 29 tháng 3 năm 2021, dịch vụ thay đổi việc làm "doda" đã công bố kết quả của một cuộc khảo sát về "tình hình thực tế về số giờ làm tăng ca theo loại công việc" trong đại dịch corona. Cuộc khảo sát lấy đối tượng nam giới và nữ giới làm việc toàn thời gian trong độ tuổi từ 20 đến 59 và đã nhận được 15.000 câu trả lời hợp lệ.

Đầu tiên, khi điều tra số giờ làm tăng ca trung bình mỗi tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020, đó là "20,6 giờ". Nó ngắn hơn 7,5 giờ so với mức trung bình là 28,1 giờ từ tháng 1 đến tháng 3 cùng năm (trước khi ban bố tình trạng khẩn cấp).

Nhìn vào "Top 20 nghề có số giờ tăng ca giảm", số giờ làm thêm giảm nhiều nhất là 18,3 giờ trong "nghiên cứu cơ bản" của các kỹ sư chế tạo. Tiếp theo, các nhà tư vấn và chuyên gia bất động sản "tư vấn" giảm 17,4 giờ, tiếp theo là kỹ sư sản xuất "bán kỹ thuật", giảm 17,0 giờ.

Các nghề được xếp hạng nhiều nhất trong "top 20 nghề giảm giờ làm thêm" là liên quan đến bán hàng và số giờ tăng ca của tất cả 16 nghề liên quan đến bán hàng giảm trung bình 8,9 giờ mỗi tháng so với giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020.

Mức giảm lớn hơn mức trung bình chung là 7,5 giờ.

Trong top 5 "bảng xếp hạng các nghề có số giờ tăng ca ít hơn", vị trí thứ nhất là "nhân viên bán hàng" (9,2 giờ), vị trí thứ 2 là "nhân viên y tế" (10,7 giờ) và vị trí thứ 3 là "MR" (11,8 giờ), vị trí thứ 4 "dược phẩm" (12,5 giờ), hạng 5 "nhân viên tổng hợp" (12,7 giờ).

Nhìn vào 20 vị trí hàng đầu, vị trí thứ 6 là "cửa hàng / quản lý cơ sở / phát triển cửa hàng" (13,2 giờ), vị trí thứ 11 là "các công việc liên quan đến du lịch / chỗ ở / khách sạn" (14,8 giờ) và vị trí thứ 13 "bán hàng / dịch vụ khách hàng / nhân viên tầng bán hàng"(15,3 giờ). Đây được coi là hậu quả của việc yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh nhà hàng,… trong tình trạng khẩn cấp.

Ngay cả đối với những nghề có thời gian làm thêm giờ nhiều, số giờ làm thêm cũng bị giảm do virus corona.

Tiếp theo, khi điều tra số giờ tăng ca trung bình mỗi tháng trong "Top 20 nghề hàng đầu có nhiều thời gian làm thêm" từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020, nó là "27,5 giờ". Đã giảm đáng kể từ 37,2 giờ trong tháng 1 đến tháng 3 cùng năm trước khi ban bố tình trạng khẩn cấp xuống -9,7 giờ.

Nhìn vào đầu bảng xếp hạng số giờ làm thêm nhiều, có rất nhiều nghề thuộc loại kỹ sư, “bán hàng”, “sáng tạo”, tuy nhiên những nghề này cũng có số giờ làm thêm giảm nhiều do ảnh hưởng của dịch corona.

Trong top 5 của “bảng xếp hạng các nghề có số giờ làm thêm nhiều”, vị trí thứ nhất là “giáo dục / trường học” (38,6 giờ), vị trí thứ 2 là “quản lý xây dựng” (36,9 giờ) của kỹ sư xây dựng / công trình dân dụng và vị trí thứ 3 là "dịch vụ nhân sự". Trong "bán hàng" (30,8 giờ), "Logistics / Kho / Quản lý hàng tồn kho" và "giám sát thiết kế / giám sát thi công / quản lý xây dựng" (28,0 giờ) được xếp thứ 4.

Ngoài ra, thứ hạng đã thay đổi do ảnh hưởng của corona. Lần này, “Giáo dục / Trường học” ở vị trí thứ 4 (42,0 giờ) trong bảng xếp hạng dữ liệu khảo sát từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020, và vị trí thứ 2 “Quản lý xây dựng” ở vị trí thứ nhất (48,9 giờ). Ngoài ra, "Nghiên cứu cơ bản" (43,7 giờ), đứng thứ hai trong tháng 1 đến tháng 3 cùng năm nhưng đã rớt xuống vị trí thứ 15 (25,4 giờ) và "nhà sản xuất / đạo diễn / người lập kế hoạch (Xuất bản / Quảng cáo / Liên quan đến Web / Video)" đã xếp thứ 6 (39,7 giờ) đã tụt xuống vị trí thứ 16 (25,2 giờ). Những biến động như vậy là đáng chú ý trong các nghề "kỹ sư" và "sáng tạo".

Trong danh mục "bán hàng", "bán hàng xây dựng / bất động sản" (42,8 giờ), đứng thứ ba trong tháng 1 đến tháng 3, được xếp hạng thứ bảy (27,5 giờ) và "bán quảng cáo / truyền thông" (9,37,9 giờ) giảm lên vị trí thứ 13 (25,5 giờ). Mặt khác, như trong "Bán hàng dịch vụ nhân sự", giờ làm thêm giảm 8,4 giờ, nhưng số giờ làm thêm giảm tương đối nhỏ, vì vậy nó đã chuyển từ vị trí thứ 8 (39,2 giờ) xuống vị trí thứ 3 (30,8 giờ).

Doda cũng thực hiện một cuộc khảo sát bảng câu hỏi về tác động của công việc từ xa và làm việc từ xa đối với giờ tăng ca. Theo khảo sát, đối với những người thực hiện công việc từ xa và làm việc từ xa sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 7 tháng 4 năm 2020, "giờ tăng ca khi làm việc với công việc từ xa và làm việc từ xa đã thay đổi so với khi làm việc tại cơ quan "

Kết quả là, "(giờ tăng ca) giảm đáng kể" là 9,9%, "giảm" là 17,7%, và tổng số 27,6% trả lời rằng giờ tăng ca đã "giảm". Tổng số phần trăm những người trả lời "đã tăng lên đáng kể" hoặc "đã tăng lên" là 12,5%, và số người giảm thời gian làm thêm giờ do làm việc từ xa hoặc làm việc từ xa cao hơn gấp đôi so với những người tăng. “Không thay đổi” là 39,4%.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (76).jpg
    ダウンロード (76).jpg
    4.8 KB · Lượt xem: 34

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top