Việc làm Khoảng 50% doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ có ý định tăng lương : Giữ chân và đảm bảo nhân viên là một thách thức.

Việc làm Khoảng 50% doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ có ý định tăng lương : Giữ chân và đảm bảo nhân viên là một thách thức.

Khi sự lan rộng lây nhiễm virus Corona mới đang dần lắng xuống, cảm giác thiếu lao động trong các công ty đang gia tăng trở lại. Theo khảo sát của Teikoku Databank, khoảng một nửa số công ty đang cân nhắc việc tăng lương để giữ chân và đảm bảo nhân viên.

Trong một cuộc khảo sát về nhận thức của doanh nghiệp ( phản hồi hợp lệ: 1615 công ty ) doTeikoku Databank thực hiện từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11, khi được hỏi về suy nghĩ của các công ty về việc tăng lương vào năm 2022 ( từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023 ) 48,6 % công ty trả lời rằng sẽ "tăng lương" .

ダウンロード - 2021-11-23T101332.483.jpg


Thủ tướng Fumio Kishida đã đặt "một chu kỳ tăng trưởng và phân chia " như một chính sách trung tâm , và chỉ ra một chính sách mở rộng ưu đãi thuế cho các công ty tăng lương. Trước xu hướng này, 80% công ty cho biết sẵn sàng tăng lương, trong đó có 8,5% công ty cho rằng "Nếu ưu đãi thuế lớn thì sẽ tăng lương" và 22,3% "Nếu ưu đãi thuế lớn thì sẽ cân nhắc ".

Nhìn vào các công ty trả lời rằng họ sẽ tăng lương ( bất kể phạm vi ưu đãi thuế ) theo quy mô, các công ty lớn là 53,6% và 47,9% là các công ty vừa và nhỏ , tỷ lệ đều chiếm một nửa. Mặt khác, chỉ có 37,6% doanh nghiệp nhỏ có nền tảng tài chính tương đối yếu trả lời sẽ tăng lương .

Teikoku Databank chỉ ra rằng cơ sở của ý định tăng lương là “trong khi cảm giác thiếu hụt lao động đã được giảm bớt do ảnh hưởng của Corona mới đang gia tăng trở lại, thì việc giữ chân và đảm bảo nhân viên đã nổi bật như một vấn đề quan trọng. "

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top