Xã hội Mức lương trung bình cao nhất từ trước đến nay 310.000 yên, khảo sát của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. Giảm thiểu chênh lệch giới tính.

Xã hội Mức lương trung bình cao nhất từ trước đến nay 310.000 yên, khảo sát của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. Giảm thiểu chênh lệch giới tính.

ダウンロード (18).jpg


Theo Khảo sát cơ bản về cơ cấu tiền lương của nhân viên làm việc toàn thời gian cho biết đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay . Tỷ lệ gia tăng đối với nữ giới cao hơn và chênh lệch giới tính đã được giảm thiểu cho dù khoảng cách vẫn còn lớn.

Theo Khảo sát cơ bản về cơ cấu tiền lương của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, mức lương tháng trung bình của lao động toàn thời gian vào năm 2022 đã tăng 1,4% so với năm trước lên 311.800 yên, mức cao nhất kể từ năm 1976 khi số liệu thống kê bắt đầu được thu thập. .

Theo giới tính, nữ giới đã tăng 2,1% lên 258.900 yên, trong khi nam giới tăng 1,4% lên 342.000 yên. Sự gia tăng các nhà quản lý nữ được cho là đã đẩy mức tiền lương của nữ giới lên cao . Chênh lệch tiền lương theo giới tính được tính bằng cách đặt mức luơng của nam giới thành 100 là 75,7, mức thấp nhất trong năm thứ hai liên tiếp, nhưng chênh lệch vẫn còn lớn.

Nhìn vào đường cong tiền lương theo giới tính, tiền lương của cả nam giới và nữ giới đều tăng theo độ tuổi, cao nhất ở độ tuổi 55 đến 59 và giảm dần. Chênh lệch cao nhất là 127.000 yên.

Theo quy mô công ty, trong khi các công ty lớn tăng 2,5% đạt mức 348.300 yên, các công ty vừa tăng 1,1% lên mức 303.000 yên và các công ty nhỏ tăng 1,6% lên mức 284.500 yên. Theo tỉnh, mức tăng cao nhất là Tokyo với 375.500 yên, tiếp theo là Kanagawa với 335.600 yên và Osaka với 330.900 yên. Thấp nhất là 247.600 yên ở tỉnh Aomori.

Cuộc khảo sát đã hỏi 78.589 công ty trên toàn quốc với tỷ lệ phản hồi hợp lệ là 70,5%.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top