Covid-19 Ngày 14 tháng 10: Nhật Bản ghi nhận 619 người nhiễm mới corona trên toàn quốc, 7 tỉnh không ghi nhận ca nhiễm mới. 33 người tử vong

Covid-19 Ngày 14 tháng 10: Nhật Bản ghi nhận 619 người nhiễm mới corona trên toàn quốc, 7 tỉnh không ghi nhận ca nhiễm mới. 33 người tử vong

Tính đến 8 giờ tối ngày 14, 619 người nhiễm mới virus corona mới đã được xác nhận ở Nhật Bản. Số người nhiễm mới giảm xuống dưới 1000 người trong tám ngày liên tiếp, và 7 tỉnh không ghi nhận người nhiễm mới. Ngoài ra có 33 người tử vong.

Theo tỉnh, số người nhiễm mới cao nhất là 112 người ở Osaka. Số người mới nhiễm ở Tokyo là 62 người, ít hơn 81 người so với thứ Năm (ngày 7) một tuần trước. Mức trung bình hàng tuần cho đến ngày 14 là 77,1 người bằng 50,0% so với tuần trước. Nhìn vào số người bị nhiễm vào ngày 14 theo nhóm tuổi, có 13 người tương ứng ở độ tuổi 20 và 40, và 7 người từ 65 tuổi trở lên.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-10-15T074744.953.jpg
    ダウンロード - 2021-10-15T074744.953.jpg
    15.6 KB · Lượt xem: 219

Bài viết liên quan

Your content here
Top