Covid-19 Ngày 14 tháng 7: Ghi nhận 1149 người nhiễm mới ở Tokyo, Osaka cũng tăng nhanh. Tổng có 3193 người nhiễm mới trên toàn quốc

Covid-19 Ngày 14 tháng 7: Ghi nhận 1149 người nhiễm mới ở Tokyo, Osaka cũng tăng nhanh. Tổng có 3193 người nhiễm mới trên toàn quốc

Số người nhiễm mới virus corona ở Tokyo lần đầu tiên vượt quá 1000 người vào ngày 14 trong khoảng hai tháng.

Số người nhiễm mới được xác nhận ở Tokyo là 1149 người, tăng 229 người so với một tuần trước, vượt qua cùng ngày của tuần trước trong 25 ngày liên tiếp.

Đây là lần đầu tiên trong khoảng hai tháng, số người nhiễm bệnh vượt quá 1000 người.

Ngoài ra, 349 người nhiễm mới đã được phát hiện ở Osaka, con số này là hơn 300 người kể từ ngày 27 tháng 5, và 3193 người nhiễm mới đã được công bố trên toàn quốc, bao gồm 361 người ở Kanagawa và 243 người ở Saitama ...

Ngoài ra, 20 người đã tử vong.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-07-15T081620.860.jpg
    ダウンロード - 2021-07-15T081620.860.jpg
    11.7 KB · Lượt xem: 36

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top