Nhân viên ở Nhật có hạnh phúc không?

Nhân viên ở Nhật có hạnh phúc không?


Người làm công ăn lương tại Nhật trung thành với chủ bởi không có lựa chọn khác?Người làm công ăn lương, mà chính người Nhật dùng tiếng Anh để gọi (salaryman) là đại bộ phận những người làm cho các công ty, công sở.
Người ta cho rằng văn hóa công ty Nhật có thể sánh với một nhóm tôn giáo. Tức là chúng ta nói tới tôn giáo Toyota, Hitachi, Canon, …
Nghĩa là khi đã theo một thứ tôn giáo nào đó thì salaryman hay người lao động trung thành tuyệt đối với công ty của mình.
Bỏ việc chỗ này để nhảy sang chỗ khác làm việc là trường hợp hiếm và người ta so sánh hệ thống thang chức công ty của Nhật với kiểu quản lý thời phong kiến.
Tức là người đứng đầu là trên hết và nhân viên không dám than phiền.
Một thực tế dễ thấy là nhiều giám đốc công ty không được bầu lên do năng lực và khi xảy ra lỗi lầm gì thì hãn hữu lắm ông ta mới nhận trách nhiệm.
Đa số trường hợp là cấp dưới bị bắt hoặc thậm chí một số người không chịu nổi đã phải tự tử.
Nhiều người Nhật tin rằng hệ thống công ty Nhật không mấy dân chủ.
Họ nói rằng những cái gọi là quyền cơ bản được đảm bảo trong hiến pháp Nhật như tự do phát biểu là điều không tồn tại trong môi trường công ty.

Theo BBC
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top