Xã hội Nhật Bản : 35% thanh thiếu niên "Tôi không có bạn bè" , 52% ở độ tuổi 40. Những người trẻ tuổi có xu hướng có nhiều bạn bè trực tuyến hơn.

Xã hội Nhật Bản : 35% thanh thiếu niên "Tôi không có bạn bè" , 52% ở độ tuổi 40. Những người trẻ tuổi có xu hướng có nhiều bạn bè trực tuyến hơn.

ダウンロード - 2022-11-07T175142.159.jpg


Tôi nghe nói rằng ngày càng nhiều người nghĩ rằng họ không cần bạn bè. Mặt khác, một số người có thể cảm thấy rằng thật tốt khi có bạn bè. Theo một cuộc khảo sát với 1.000 nam giới và nữ giới trong độ tuổi từ 18 đến 69 trên toàn quốc, phần lớn những người ở độ tuổi 40 trả lời rằng họ không có bạn bè với tỷ lệ 52%, hơn một nửa trên tổng số..

Đây là một cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 9 năm 2022 bởi phương tiện truyền thông thuộc sở hữu của BIGLOBE "Ashita Media by BIGLOBE" mang tên "Khảo sát về Tình bạn và sự chia ly".

Trước hết, khi được hỏi liệu có thể áp dụng bản thân cho câu hỏi “Tôi không có bạn bè” hay không, thì tổng số câu trả lời “có thể áp dụng ” và “có lẽ có thể áp dụng” là “thanh thiếu niên” (35,0%), “độ tuổi 20 ” (49,8%), “độ tuổi 30” (49,0%), “độ tuổi 40” (52,0%), “độ tuổi 50” và “độ tuổi 60” (48,0%) và tỷ lệ phần trăm những người trả lời “Tôi không có bạn” ở độ tuổi thanh thiếu niên là thấp nhất, trong khi những người ở độ tuổi 40 là nhiều nhất.


itmedia_bizmakoto_20221014192_0.jpg


Ngoài ra, khi được hỏi, “Bạn có người bạn nào mà bạn chỉ tương tác trực tuyến không?”, Tỷ lệ “có thể áp dụng” cao nhất là “thanh thiếu niên” (51,0%). Tiếp theo là “độ tuổi 20” (39,4%) và “độ tuổi 30” (38,0%), và người ta nói rằng độ tuổi càng trẻ thì câu trả lời “tôi chỉ tương tác với bạn bè qua trực tuyến” càng có xu hướng tăng lên.

Tiếp theo, khi được hỏi “Bạn có muốn gặp bạn bè thường xuyên không?”, 66,0% thanh thiếu niên trả lời “Tôi nghĩ vậy” (29,0%) và “hơi nghĩ vậy” (37,0%). Tôi muốn gặp bạn bè" là con số cao nhất so với các nhóm tuổi khác, tiếp theo là 47,4% ở độ tuổi 20 và 41,0% ở độ tuổi 40.

Tiếp theo, khi được hỏi, "Bạn đã bao giờ bị người quen, bạn bè hoặc gia đình lạnh nhạt do 'cách suy nghĩ về virus Corona mới', 'sự khác biệt về tư tưởng chính trị' và 'sự chênh lệch về kinh tế'" , lý do dễ thấy ở thanh thiếu niên là “sự khác biệt trong suy nghĩ về Corona mới” và “sự chênh lệch về kinh tế”.

Đặc biệt đối với "sự chênh lệch về kinh tế", tổng số "Có" và "Có một chút" là 29,0% đối với thanh thiếu niên, 29,6% đối với những người ở độ tuổi 20 và 31,0% đối với những người ở độ tuổi 30, trong khi những người ở độ tuổi 40 là 22,0%, 20,0% đối với những người ở độ tuổi 50 và 19,0% đối với những người ở độ tuổi 60.

Cuối cùng, khi được hỏi, "Bạn đã bao giờ nghĩ rằng sẽ ổn nếu bạn, gia đình và bạn bè của bạn hạnh phúc?", 67,0% số người được hỏi ở độ tuổi thanh thiếu niên trả lời "có" hoặc "hầu như có". Tiếp theo là 61,0% ở độ tuổi 50 và 60,8% ở độ tuổi 20.

Nếu xét theo giới tính ở độ tuổi thiếu niên và độ tuổi 20, có vẻ như tỷ lệ nữ giới ở độ tuổi thiếu niên trả lời "có" là một tỷ lệ rất cao với 46,0%.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top