Xã hội Nhật Bản : 90% trải nghiệm "giảm thời gian ngủ" do sử dụng điện thoại thông minh, nữ giới nhiều hơn nam giới.

Xã hội Nhật Bản : 90% trải nghiệm "giảm thời gian ngủ" do sử dụng điện thoại thông minh, nữ giới nhiều hơn nam giới.

ダウンロード - 2022-07-29T105628.499.jpg


Viện nghiên cứu xã hội di động do NTT DOCOMO điều hành, đã điều tra thực trạng lãng phí thời gian khi sử dụng điện thoại thông minh và nhận được phản hồi từ khoảng 6.200 nam và nữ giới từ 15 đến 79 tuổi. Kết quả cho thấy 90% người dùng điện thoại thông minh đã từng có trải nghiệm lãng phí thời gian sử dụng điện thoại thông minh. Những người trẻ tuổi có kinh nghiệm lãng phí thời gian nhiều hơn, và hơn 30% người trẻ trả lời rằng họ đã có nhiều "kinh nghiệm" về việc sử dụng điện thoại thông minh và giảm thời gian ngủ.

Tỷ lệ nữ giới trả lời rằng họ có "nhiều" hoặc "một chút" về việc lãng phí thời gian sử dụng điện thoại thông minh , cao hơn nam giới khoảng 10 điểm. Ngoài ra, tỷ lệ người được hỏi trả lời "nhiều" hoặc "một chút" ở người trẻ ngày càng cao. Đặc biệt, khoảng một nửa trong độ tuổi vị thành niên trả lời "nhiều".

Đối với trải nghiệm sử dụng điện thoại thông minh để giảm thời gian ngủ, tỷ lệ nữ giới và dộ tuổi vị thành niên trả lời "có nhiều" và "một chút" có xu hướng tương tự như trải nghiệm lãng phí thời gian. Đặc biệt, hơn 30% thanh thiếu niên cho biết họ có "nhiều trải nghiệm" về việc sử dụng điện thoại thông minh và giảm thời gian ngủ.

Cuộc khảo sát được thực hiện trên Web vào tháng 2 năm 2022. Khảo sát đã nhận được phản hồi từ 6.272 đối tượng nam và nữ giới từ 15 đến 79 tuổi trên toàn quốc.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top