Việc làm Nhật Bản : Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi tăng cường hỗ trợ người lao động nước ngoài bị mất việc làm do Corona đi làm trở lại.

Việc làm Nhật Bản : Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi tăng cường hỗ trợ người lao động nước ngoài bị mất việc làm do Corona đi làm trở lại.

K10013089211_2106171217_2106171226_01_02.jpg


Để hỗ trợ người lao động nước ngoài bị mất việc làm do ảnh hưởng của virus Corona mới, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản quyết định sẽ tăng số lượng phiên dịch viên để có thể xử lý nhiều ngôn ngữ tại Hello Work và tăng cường hỗ trợ tái triển khai việc làm bằng cách chia sẻ thông tin với các nhóm hỗ trợ.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, tính đến cuối tháng 10 năm ngoái, số lượng lao động nước ngoài làm việc tại Nhật Bản là khoảng 1,72 triệu người, là con số cao nhất từ trước đến nay.

Mặt khác, có vẻ như nhiều người nước ngoài bị mất việc làm do ảnh hưởng của virus Corona mới đang không sử dụng Hello Work, và các nhóm hỗ trợ đã chỉ ra rằng việc nắm bắt tình hình thực tế và hỗ trợ là không đủ.

Vì lý do này, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi tiếp tục thảo luận tại một nhóm nghiên cứu do các chuyên gia thành lập vào tháng 3 và biên soạn một báo cáo về việc tăng cường hỗ trợ vào ngày 17.

K10013089211_2106171217_2106171226_01_03.jpg


Trong số đó, Bộ đã tăng số lượng phiên dịch viên để có thể xử lý nhiều ngôn ngữ tại hơn 140 văn phòng Hello Work trên toàn quốc ở những khu vực có nhiều người lao động nước ngoài sinh sống và sẽ phối hợp với các tổ chức hỗ trợ tư nhân để cung cấp thông tin cho những người nước ngoài đã mất việc làm.

Bộ cũng chỉ ra rằng sẽ cần phải làm việc với Cục Xuất nhập cảnh Nhật Bản để tạo ra một hệ thống có thể nắm bắt chính xác tình hình lao động nước ngoài bị mất việc làm.

Dựa trên báo cáo này, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã quyết định sẽ tăng cường các biện pháp hỗ trợ người lao động nước ngoài bị mất việc làm.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top